Töötasu maksustamisel kehtivad uued määrad

Eurole üleminekust tulenevalt kehtivad 2011. aastast uued määrad töötasu maksmiseks. 1. jaanuarist on töötasu maksmisel maksuvaba tulu 144 eurot kuus ehk 1728 eurot aastas. Täiendav maksuvaba tulu on pensioni puhul edaspidi 192 eurot kuus, tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise puhul 64 eurot kuus.

Tulumaksu kinnipidamise ja sotsiaalmaksu määrad jäävad ka uuel aastal endisele tasemele – vastavalt siis 21 protsenti ja 33 protsenti. Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse minimaalne alus on 2011. aastast kuumäär 278,02 eurot, mis tähendab, et sotsiaalmaksu minimaalne kuumakse on 91,75 eurot. Samuti jäävad endiseks töötuskindlustusmakse määrad, mis on ka 2011. aastal töötajale 2,8 protsenti ja tööandjale 1,4 protsenti.

Kohustusliku kogumispensionimakse määr sõltub tänavu sellest, kas inimene on 2009. aasta lõpus esitanud kogumispensioni maksete jätkamise avalduse või mitte. Avalduse esitanud isikutelt tuleb kinni pidada 2 protsenti. Kui inimene ei ole avaldust esitanud, siis alates 1. jaanuarist peetakse kogumispensioni määrana kinni 1 protsent tuludest.

Kirjeldatud määrasid arvestatakse alates sellest aastast kõikide tulude puhul, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse. Esimene maksudeklaratsioon eurodes tuleb esitada 10. veebruariks.

Print Friendly, PDF & Email