Hakatakse arendama liikumisharrastust

Kultuuriministeeriumi eestvõttel on valminud uus liikumisharrastuse arengukava, mis seab põhiliseks eesmärgiks, et 2014. aastal tegeleks 45% Eesti elanikest regulaarselt liikumisharrastusega. Selle sihi saavutamiseks jätkatakse tervise-spordiürituste korraldamist, liikumispaikade arendamist, koolitus- ja teavitustööd.

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul on liikumine ja aktiivne eluviis hea tervise alus. “Iga inimene võiks oma nädalakavas leida veidigi aega liikumisharrastusele, see ei murra konti. Vastupidi, aktiivsest eluviisist lugu pidav inimene on tervem ja rõõmsam. Enamasti polegi vaja muud kui vaid kättevõtmist. Ja see tasub end ära, sest liikumisharrastus annab hea enesetunde ja hoiab vormis, nii füüsiliselt kui ka vaimselt,” rääkis minister.

Liikumispaikade võrku arendatakse edasi eesmärgiga, et iga inimese jaoks asuks lähim liikumispaik 15 minuti kaugusel tema elukohast. Regionaalseid tervisespordikeskusi arendatakse ja koolisporti toetatakse ka eelolevatel aastatel. Jätkub liikumisharrastuse suurürituste korraldamine riiklike fondide ja avaliku sektori toel, oluline on panustada nii lastele kui ka täiskasvanutele mõeldud ujumise algõpetuse kursuste korraldamisse.

Print Friendly, PDF & Email