Terit ja kenad talvet (2)

Ennevanasti arvati, et kui toomabe tuiskab, siis olla aigusi oodata. Juu näeb, kui ulluks asjad aab. Ja õlut es tohtin toomabe tiha. Neh, aga kis ikka jõuluks õlut tahtis, sellel pidi ju toomabeks laar valmis olema koa.

Ühe õhta televiisuri sihes üteldi, et kõege rohkem minna inimesed Talinast jõulute aaks Kagu-Eestise ja soarte piale. Maa mõtlesi kohe, et neh, aga siitkandist oo ju mailma jägu rahvast ülemoale välja rännan ja muidugid kippuvad kõik jõulute aegas kojo tulema.

Ühepääva ma voatasi, kus üks lumesahk müöda tied põrutas, lumepili köis alt välja. Ja siis ma mõtlesi, et nende mieste elu põle küll mitte märki kerge. Neh, suure silla pial oo viel sõuke asi, et sool oo oma tüö tiada ja tehtod koa, aga kis külavahel laskvad, nendel oo ikka sie äda, et kõik sind tundvad ja keegid põle rahul mette.

Paljast köib üks toodutamine selja takka, et värava augud oo umbe aetud ja tied põle just nii laiad, kut taris oo. Ja mõne mielest põle sie koa õige, et raktur ep lükka taa õuet lahti. Kut tiede pial seda lumepuru vähätumaks ää aada oleks.

Maa karda küll, et nie mehed, kis neid teid lahti aavad, oo omad terissed juba ammu ää rikkun. Ja sie põle küll mitte märki nende süi, et seevoasta seda va lund nii palju ülalt alla tuleb.

Ja mis ma teitele viel ütle? Olgu teitel kenad munuksed jõulud! Aad oo vaesed, maa tunne küll. Aga juu pähist ja kodust saialeiba ikka igal ühel oo jõululaupa õhta lava piale panna. Ja kena oo ju seegid, kui ülemoalt tuln pere puhas kodu renni ümber oo. Ja kui vähägid angest läbi soab, siis köige ikka surnuaidas koa reis ää.

Kahede pühade vahel oo siikantis viel pidurallisid koa. Kahekümne kahessandal oo Liiva lasteaidas koduste laste jõulupuu. Kellu kahestteistmest. Ja lasteaa televonni piale oleks moekas elista, kust peretest lapsed oo tulemas ja kust ep tulda. Lasteaa nummer oo 45 30 685.

Ja 30. kuupääval oo voastalõpu pidu Liiva spordiallis. Kellu kahessast akkab pidu pihta ja piletime soab osta ja omale lava taha kohja kinni panna vallamajas Marise juures. Või tilevonni numbri pial 45 48 983. Pileti ind oo sada rooni. Kis viel midagid täpsemast tiada tahab, siis soab Märdi kääst uuri. Taa nummer oo 50 32 010.

Nõnna et olgu siis teitel ikka munuksed pühad ja olge ise koa munuksed!

Print Friendly, PDF & Email