Kas teil aega on? (1)

Inimesed magavad päevas keskmiselt 14 minutit kauem, töötavad 18 minutit vähem ja pühendavad vaba aja sisustamisele 40 minutit rohkem kui kümme aastat tagasi. See selgus statistikaameti 2010. aasta ajakasutuse uuringu põhjal. Eelmine uuring toimus aastal 2000.

2010. aastal kulutas inimene ööpäevas keskmiselt 11 tundi magamisele, söömisele ja muule isiklikule tegevusele, viis ja pool tundi vaba aja sisustamisele, kolm ja pool tundi perele ja majapidamistöödele ning kolm tundi tasustatud töö tegemisele. Tegemist on keskmise ajakuluga tundides, mis sisaldab nii laste kui ka mittetöötavate leibkonnaliikmete ning nädalavahetuse ajakasutust.

Kümne aasta jooksul on lühenenud töötamisele ja pikenenud vaba aja sisustamisele kulutatud aeg. Samas oli 2010. aastal suur tööpuudus ning väiksem ajakulu tasustatud tööle võib olla ka sellest tingitud. Pool vabast ajast ehk ligi kaks ja pool tundi päevas kulub endiselt telerivaatamisele, kuid pisut vähem kui kümme aastat tagasi. Eriti on telerivaatamine vähenenud 10–24-aastaste noorte hulgas. Samas kulub selles vanuserühmas nüüd ligi poolteist tundi päevast arvutiga seotud tegevustele.

Ka suhtlemisele kulub endiselt märkimisväärne osa vabast ajast (36 minutit päevas). Vaba aja sisustamisel on väga oluliseks muutunud arvuti, mille ees veedetakse aega suhtlemisega võrdselt. Vaba aega sisustatakse ka teatri-, kino-, kontserdikülastamisega ning raamatute lugemisega. Sportimiseks kulutatakse 27 minutit päevas ja see aeg pole kümne aastaga oluliselt kasvanud.

Pere ja majapidamisega seotud tegevuste puhul kulutatakse söögitegemisele 53 minutit päevas ehk ligi veerand tundi vähem kui kümme aastat tagasi. Ostmisele ja teenindusele kulub 24 minutit päevas ning ka see aeg pole kümne aastaga oluliselt pikenenud.

Piret Tikva
Statistikaameti juhtivstatistik

KOMMENTAAR
Ise ma sellele statistilisele keskmisele praegu ei vasta. Vaba aega on hoopis vähemaks jäänud, kuid see on loomulikult mu oma valik. Iga inimese vaba aeg on teatavasti ressurss, mida väga paljud ettevõtmised püüavad oma valdusse saada: telekanalid, internet, spordi- ja kultuuriüritused, turism, koolitused, kaubakeskused, vabatahtlikud ühendused jne, jne. Kõik seavad inimese igal hetkel valikute ette. Isiklikult olen jõudnud eluetappi, kus ma tunnen rõõmu nendest tõelistest vabadest ajahetkedest, kus saab lihtsalt lähedastega koos olla, toredate inimestega juttu ajada, looduses olla, vabalt, ilma programmita. Kui sellist paar-kolm tundi nädalas leidub, siis olen täitsa rahul.

Urve Tiidus
Kuressaare linnapea

Print Friendly, PDF & Email