Hariduse ja Tehnika tänav saavad uue kõnnitee ja valgustuse (1)

Kuressaare linnavalitsus küsib täna volikogult luba Hariduse ja Tehnika tänava valgustuse ja kõnniteede rajamise hankelepinguteks, millele kulub järgmise aasta eelarvest 773 683 krooni.

Abilinnapea Kalle Koov selgitas volikogule saadetud seletuskirjas, et lähtuvalt Kuressaare linna tänavate ja kõnniteede ehituskavast ja vajadusest tagada jalakäijate ohutu liikumine Hariduse ja Tehnika tänaval, algatas linn sel kevadel vajalike tööprojektide koostamise. Arvestades asjaoluga, et antud tänavalõikudel paiknevad ka elektri- ja side õhukaabelliinid, tehti koostööd AS-ga Eesti Energia Jaotusvõrk ja AS-ga Elion Ettevõtted.

Kuna õhukaabelliinide seisukord oli halb, otsustati maakaabelliinide ehitus läbi viia ühiselt. Vastavalt hankele paigaldab Tehnika tänaval valgustuse Kurelto OÜ 76 392 krooni eest ja Hariduse tänaval Empower AS 150 000 krooni eest. Tehnika ja Hariduse tänava kõnniteede ehituseks palutakse luba sõlmida hankeleping OÜ-ga Gelom summas 547 291 krooni.

Linnavolikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni koosolekul selgitas Kalle Koov, et tööde tegemiseks selle aasta eelarves raha pole, aga lepingute sõlmimiseks on igal juhul vaja volikogu nõusolekut, kuna töid tehakse tuleva aasta rahaliste vahendite arvelt. “Mõlemal objektil tööd käivad, ehitusload on väljastatud, see on ka põhjus, miks sellise loa taotlemisega volikokku tullakse,” lausus Koov.

Kuna lumeolud ei võimalda aga kõnniteid praegu ehitada, tuleb see töö abilinnapea sõnul kevade poole lükata. Hariduse tänaval on elektri- ja valgustusetööd kavandatud Kingu tänavast Vallimaa tänavani ning kõnnitee ehitus lõigul Rehe–Vallimaa.

Print Friendly, PDF & Email