Jõulud akkavad vägisi piale tulema

Kui sa ikka kuulad ja näed. Igaspool oo paljast üks jõulute jutt. Neh, meitel siigid kisub sõnnapoole. Resturaanis akatse keskel talvet surt uhked pidu pidama.

Laupa, üheteistmenda õhta kellu seitsmest akkab sial üks sõuke uhke asi kut “Advendipiknik”. Juri-Matsi Arnek ja Muhu noortevolikogu oo sõukse asja välja mõteln jälle. Pidu oo nii vanadele kut noordele. Igalühel oo lubatud oma koek seltsi võtta ja paramad pidada auinna koa soama. Noh ja pidu oo iseenesest puhtapuru muidu. Sial pidada sõuksed asjakarbid esinema kut Ivo Linna ja Meelis Mereäär või neh, siis muhulaste viiti ikka Laasu Ivo ja Kalju Meelis. Ja siis oo viel Hellamaalt Lõõtsmoorikud ja Kuldsed Kellad ja Robert Vahter ja Sophie.

Neh, sõuke lugu oo nüid küll, et istumise lats tasuks enne pidu televonni tiel kinni panna. Elista soab numbri piale 53 303 494. Sest kui üks asi oo rahvale välja kuulutat tiumuidu, siis oo änamaste ikka minejaid kole palju. Hellamaa külakeskuses oo nüid kuni toomabeni sokkide väljanäitus ülal. Seda soab voatama minna iga teesibe ja neljabe kellu ühessast omingu poole seitsmeni õhta ja kessiku, rieede ja laupa ühessast kolmveerand kolmeni päeva.

Ja viel annab Tiina tiada, et iga neljabe õhta kellu viiest soab nende majas roosimas köia. Laane Meeli muidugid jälle õpetab. Ja teesibe ominguti oo ikka kohveomingud. Nüid soab külakeskuses tantsimas koa köia, kui kellelgid uvi oo. Õpetatse vanu seltskonnatantsa. Ja tansirühmal oo isegid oma nimi juba – Käokuatsad.

Nädalijagu iljem, kahessateistmendama jõulukuu pääva õhta avatse lõpuks külakeskuses ühisküök. Sie oo omale nüid nimeks soan Muhu kogukonnaküök. Ja sest uhkest pidust ma reagi teitele tuleva nädali pitkemalt.

Ja sellesamma kahessateistmendama kuupääva sisse jäeb viel koa Muhu jõululoat. Sedakorda peetse loat maha resturaani kaubaoovis. Pihta akatse omingu kellu ühessast. Laada kohta soab täpsemast üle küsida televonni pialt 51 63 773. Loadal oo müükis Pihtla veski täistera rukki- ja nisujahu. Seda soab suuremas koguses koa tellida. Aga siis piaks tiada andma televonnil 56 082 339.

Sõuksed jutud mool ollid teitele täna. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email