Muhu muuseum taastab magasiaida

Mõni päev tagasi sai Muhu muuseum muinsuskaitselt loa alustada töid Koguva magasiaida taastamiseks.

Kuigi Koguva magasiaida ehituse ülemõõtmisjoonised puuduvad ja ka fotomaterjali pole seni õnnestunud leida, on Muhu muuseumi juhataja Lea Kuldsepa sõnul siiski teada, et Koguva vabaküla magasiait ehitati 1860. aastal. See oli paekivist, roost viilkatusega, krohvitud ja lubjatud hoone.

19. sajandil oli Koguva magasiaidal ühiskondliku hoonena oluline tähtsus ja tänapäeval oleks see sobivaks täienduseks põlistalu Tooma hoonetekompleksile ja külakoolimajale, paiknedes nimetatud eksponaathoonete vahetus läheduses. “Päris valmis kontseptsiooni meil selle hoone sisu osas veel ei ole, kuid kindlasti tekib juurde ekspositsioonipinda ja ehk täitub ka unistus lasta turistidel midagi oma kätega teha. Olgu või leivakakku,” ütles muuseumi juht.

Muhu muuseum esitas muinsuskaitsele vastava taotluse, lähtudes muuseumi endise teaduri Ago Rullingo uurimusest, kust nähtub, et Koguva küla moodustas ainsa Eesti külana talurahva kogukonna ehk praeguses mõistes omaette valla juba aastail 1806–1891. Toona kuulus selle esmaste ülesannete hulka kohtupidamise ja vaestehoolekande kõrval ka magasivilja kogumine. Selle tarbeks kohustati igasse valda ehitama magasiaitu ja see ait tuli talupoegadel endil ehitada ning kogukonna iga talupoeg pidi sinna igal aastal andma teatud koguse vilja.

Print Friendly, PDF & Email