Öige Saarlane on Leo Õispuu (3)

Tallinna saarlaste ühendus (TSÜ) teeb kokkuvõtteid lõppeva aasta tegemistest ja seltsielust traditsioonilise jõulupeoga pühapäeval, 12. detsembril kell 16 Tallinna puuetega inimeste koja ruumides Endla tn 59. Samas kuulutatakse ka välja järjekordne TSÜ aunimetuse Öige Saarlane laureaat. Aunimetuse saaja on kaheksas ja tiitli nominent on Leo Õispuu.

Leo Õispuu on sünnilt saarlane, õppinud praeguses Saaremaa ühisgümnaasiumis 1949. aasta märtsini, mil ta koos teiste pereliikmetega Siberisse küüditati. Sealt eluga tagasi tulnud, omandas ta mehaanikainseneri hariduse praeguses Tallinna tehnikaülikoolis. Töötanud paar aastat masinaehitustehases Ilmarine, suundus ta õpetajatööle Tallinna tehnikaülikooli, kus jõudis välja mehaanikateaduskonna dotsendi ametikohani.

Olles represseeritu, pühendas ta oma kutsetööst vaba aja saatusekaaslaste elulugudele ja teeb seda praegugi pensionärina edasi. Ta on Eesti õigusvastaselt represseeritute liidu Memento Tallinna ühenduse esimees, Eesti represseeritute registri büroo juhataja, 10-köitelise koguteose “Eesti represseeritute nimekirjad ja nende saatused” üks organisaatoreist ja koostajaist.

TSÜ eestseisus leidis, et Leo Õispuu on öige mees, täiendamaks üleriigiliselt tuntuks saanud saarlaste nimekirja, mida TSÜ on ära märkinud Öige Saarlase aunimetusega.

Harri Ellart,
TSÜ eestseisus

Print Friendly, PDF & Email