Kuressaarde kavandatakse väikelaevade mudelkatsebasseini (3)

Lähiaastatel tahetakse Kuressaarde Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel ehitada 50 meetri pikkune väikelaevade mudelkatsebassein, mis hakkab siinsetele ja lähiregiooni ettevõtetele pakkuma võimalusi teadmisemahukateks tootearendusteenusteks.

“Täna ostavad ettevõtted tootearenduseks vajalikke teadmisemahukaid teenuseid välismaalt piinlikult kalli raha eest,” ütles projekti juhtiv Anni Hartikainen Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledžist. “Mudelkatsebassein on osa väikelaevaehituse arenduskeskusest, mis toob seni küllaltki raskesti kättesaadavad võimalused väikelaevade tootearenduseks koju kätte.”

Lisaks laeva projekteerimisega seotud tootearendusele hakkab keskus võimaldama elektroonsete seadmete katsetootmist ja materjalide testimist merekliimale vastupidavuse suhtes. “Kompetentsikeskuse teenused on kasutatavad mitte ainult väikelaevaehituses, vaid ka laiemalt, eriti väikelaevaehituse sidussektorites nagu elektroonika ja materjalide arendus,” märkis Hartikainen.

Täna kell 14 korraldatakse Kuressaare raekojas kõigile avatud infotund, kus tutvustatakse visiooni Eesti väikelaevaehituse tulevikust ja loodava arenduskeskuse rollist selles. Projektile, mille maht on ligi 50 miljonit krooni, taotletakse rahastust regionaalvaldkonna kompetentsikeskuste arendamise meetmest, mille elluviijad on siseministeerium ja EAS.

Regionaalsete kompetentsikeskuste loomise eesmärk on koondada väljaspool Harju- ja Tartumaad kindlate regiooni-spetsiifiliste valdkondadega seotud kompetents ja ressurss ning kasutada seda teadmisemahuka ettevõtluse arendamiseks. Saaremaa väikelaevaehituse kompetentsikeskuse idee arendusse on viimase aasta jooksul andnud oma panuse nii ettevõtjad, haridusasutused, avalik sektor kui ka mitmed eksperdid.

Hartikaineni hinnangul on ühise töö tulemusena valminud küllalt julge ja ambitsioonikas tegevusplaan Eesti väikelaevaehituse ja sellega seonduvate valdkondade arengu forsseerimiseks. “Infotunnis tahame välja kuulutada ka nimekonkursi, et leida midagi lühemat ja kandvamat praeguse “Saaremaa väikelaevaehituse kompetentsikeskuse” asemele.” Mullu läbi viidud uuring näitas, et 70% Eesti väikelaevaehituse sektoris töötavatest inimestest on hõivatud Saaremaa ettevõtetes.

Print Friendly, PDF & Email