SOL lahkas liidu tulevikku

Saaremaa omavalitsuste liidu koosolekul arutati mitmeid punkte, mis käsitlevad liidu tulevikku.

Liidu esimehe Kaido Kaasiku sõnul tehti kokkuvõtteid SOL-i arengupäevast, kus toodi välja, et osa valdade esindajaid on liidu tegevusest eemale jäänud ning selle põhjuseks on sageli asjaolu, et volikogude esindajad on hõivatud oma põhitööga.

“Arutati, millised on ootused liidu tegevuse suhtes – kas oleksime saarelise omapära säilitaja ja elanikkonna kaitsja rollis,” sõnas Kaasik. Samuti kerkis koosolekul üles küsimus, et kui liitu poleks, kas see oleks eeldus kohalike omavalitsuste tihedamaks suhtlemiseks. “Arutati, kas peaksime igal aastal korraldama SOL-i konverentsi, kus pannakse eesmärgid paika,” lisas Kaasik, selgitades, et varasematel aastatel toimusid omavalitsuste volikoguliikmetele infopäevad, kuid neil osalemine jäi kiiresti väheseks.

“Arutusel olid ka edukriteeriumid, mis tagaksid Saaremaa omavalitsuste liidu tugevuse,” ütles esimees ja tõi välja, et vabariigi valitsuse koalitsioonikokkuleppes on märge, et omavalitsuste liitusid tuleb tugevdada. “Saaremaale on oluline, mis huvisid organisatsioon esindab, et vältida kallutatud situatsiooni maakonnas. Kallutatus toob vältimatult kaasa konkurentsi, mis muudab koostöö enamasti võimatuks,” leidis Kaasik.

Liidu esimehe sõnul kerkisid arengupäeval üles ka küsimused, kas liidu juhatus peaks olema väiksem või peaksid seal endiselt olema esindatud kõik liikmed, kas on vaja komisjone moodustada või tugevdada hoopis bürood. “Kõlama jäi arvamus, et praegu pole eesmärk, et hakkame SOL-i nõrgendama. Peame välja tooma probleemid, kellega ja millega me rahul ei ole, ning sellest lähtuvalt tegema muudatusi,” nentis Kaasik.

SOL-i arengupäeva läbiviija oli kogemustega koolitusjuht Margus Alviste, kes arvas, et juhatuse liikmete kaudu tunnetavad kõik omavalitsusliitu kuuluvad omavalitsused vastutust selle tegevuse eest ja nii panustatakse sellesse ka enam. “Kui juhatuse liikmete arvu piirata, näib see kaasa toovat efektiivsuse kasvu, kuid see võib olla vaid näiline ja lühiajaline,” vahendas Kaasik Alviste sõnu.

“Olukorras, kus liikmete otsused ei ole enam seotud kõikide osapoolte juriidilise vastutusega ja tekib võimalus erakondlikes huvides teatud protsesse pidurdada või enda huvides suunata, toob see praktikas kaasa suurenevaid konflikte ja juhatuse töö pidurdumise sootuks,” lisas Alviste. Sellisel juhul oleks omavalitsusliidu rolli täitmine Alviste hinnangul tugeva küsimärgi all.

Saaremaa spordiliidu tegevusest andis koosolekul ülevaate selle juhatuse esimees Kalev Kütt. “SOL-i juhatus leidis, et Saaremaa spordis tuleb teha rohkem koostööd erinevate organisatsioonidega, kes tegelevad maakonnas spordi arendamisega,” ütles Kaasik.

Print Friendly, PDF & Email