Kalurid ei ole rahul uueneva Kaunispe sadama teenustasuga (2)

Kaunispe sadamat kasutavate kalurite hinnangul on sadamaomaniku küsitud 6000 krooni teenustasu sedavõrd kõrge, et peletab kalurid sadamast minema.

MTÜ-le Saarte Kalandus saadetud märgukirjas osutasid kutselised kalurid Targo Tiidussalu ja Arvi Talk, et Kaunispe sadamat ümbritsevates sadamates on kalurid varem maksnud mitte üle 1000 krooni kuus, Saarte Liinide sadamates maksab aga terve hooaeg 3000 krooni.

Tiidussalu ja Talk pöördusid MTÜ Saarte Kalandus poole, kuna see organisatsioon kiitis heaks 2,8 miljoni krooni kalandusfondi raha eraldamise Kaunispe sadama arendamiseks. Märgukirja autorid viitavad, et PRIA toetatavate projektide eesmärk on jätkusuutlik kalandus ning kui sadamasse paigutatud investeeringud kergitavad sadamatasu kaluritele vastuvõetamatuks, siis ei ole neil investeeringutel mõtet. Kuna üksikud Kaunispe sadamat kasutavad kalurid ei suuda investeeringust tulenevaid sadama käigus hoidmise kulusid katta, soovivad Tiidussalu ja Talk märgukirjas selgust, milliseks kujunevad Kaunipe sadamatasud tulevikus ja mille arvelt kaetakse puudujäävad summad.

Saarte Kalanduse tegevjuht Tiiu Kupp ütles, et Saarte Kalandus sellesse konflikti sekkuda ei saa, pealegi on konflikti põhjuseks mingil määral ka isiklik hõõrumine. “See on ikka natuke palju tahta, et inimene, kes on pannud sadama arendamisse 600 000 krooni omafinantseeringut, peaks sadama teenuse kasutajatele veel peale maksma,” märkis Kupp.

“Ükski sadama haldaja ei tee ju tasuta teenuseid,” lisas ta. MTÜ Kaunispe Sadam juht Priidi Saar selgitas, et kõnealust teenustasu 6000 krooni küsib sadam kogu püügihooaja eest.

Print Friendly, PDF & Email