Linnapea: lepingupartner klaarigu oma maksuvõlad (4)

Linnapea: lepingupartner klaarigu oma maksuvõlad

ESIKÜLG: Kuressaare Sõnumid täpselt aasta eest, mil oli samuti just esimene lumi maha sadanud.
Foto: Raul Vinni

Kuressaare linnapea Urve Tiiduse sõnul on linnavalitsuse kindel nõudmine, et Kuressaare Sõnumite väljaandmise riigihanke võitnud Saaremaa Raadio OÜ saab enne lepingu sõlmimist oma maksuasjad korda.

Ka praegu Kuressaare Sõnumeid välja andev Saaremaa Raadio OÜ võitis riigihanke kui parima hinna pakkuja. Konkureerides Saarte Häält välja andva TÜ-ga Oma Saar pakkus firma lehe kolmel aastal väljaandmise hinnaks veidi üle 224 000 krooni ehk 75 000 krooni aastas. Seda on umbes poole vähem kui seni.

Riigihankel osalemise üheks tingimuseks oli pakkumise päevaks riigimaksude tasumine. Saaremaa Raadio on olnud viimase aasta jooksul krooniline maksuvõlglane, kelle riigimaksuvõlg on ulatunud tipphetkel 600 000 kroonini. Vahetult enne linnalehe riigihankele pakkumise esitamist kustutas firma mitmesaja tuhande kroonise võla kolme päevaga. Möödus vaevalt nädal ja maksuvõlg kasvas taas, olles eilseks kerkinud üle 194 000 krooni.

Kuressaare linnapea Urve Tiidus ütles, et siiski ei pea ta Saaremaa Raadioga lepingu sõlmimist riskantseks, sest olukorra reguleerib seadus.
“Vastavalt seadusele kontrollib linn hanke võitnud ettevõtte maksevõlgnevust ka enne lepingu sõlmimist. Tänaseks lepingut veel ei ole, nõusoleku selle sõlmimiseks saab anda vaid linnavolikogu. Loomulikult on linna kindel nõudmine see, et ettevõtja saab oma maksuasjad korda,” märkis Tiidus 15. novembril Saarte Häälele antud kommentaaris.

Kuressaare linnasekretär Mati Leis aga teatas eile vastuseks Saarte Hääle päringule, et linnavalitsus oli seadnud tingimuseks, et pakkumise esitamise ajal ei tohi pakkujatel olla võlgnevust. “Seda ka polnud,” nentis Leis.
“Et tegemist on lihthankega, pole hankija pidanud otstarbekaks seada mingeid täiendavaid tingimusi pakkujate möödunud või tulevase maksukäitumise osas.

Sellega kaasnevaid riske on antud hanke juures peetud ebaoluliseks, teisisõnu – mõlemad potentsiaal-sed pakkujad olid hankija arvates piisavalt jätkusuutlikud,” tähendas Mati Leis. Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Agris Peedu ütles Saarte Häälele, et Kuressaare linn korraldas lehe väljaandja leidmiseks läbirääkimistega lihthanke, mille hindamiskriteeriumiks oli madalam hind.

Peedu sõnul peab hankija lihthanke korraldamisel juhinduma riigihangete üldpõhimõtetest ja kas ta otsustab rakendada ka näiteks maksusätet, on hankija enda otsustus. Riigihangete seadus hankijat selleks sõnaselgelt ei kohusta. “Küll aga märgime, et hankija peab üldpõhimõtete kohaselt rahalisi vahendeid kasutama säästlikult ja otstarbekalt ning tagama konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel,” märkis Peedu.

Seega peaks hankija tema sõnul ka lihthanke puhul muuhulgas analüüsima pakkujate maksuvõlgnevustega kaasnevaid riske, s.t kas hankija peab riski oluliseks, talutavaks või väheoluliseks konkreetse hankelepingu eesmärgi saavutamise osas. “On mõistlik, et hankija võtab lepingu sõlmimisel arvesse tuvastatud faktilisi asjaolusid, mitte aga hüpoteese,” lausus Agris Peedu.

Urve Tiiduse sõnul saab senise mitmeaastase kogemuse põhjal Kuressaare Sõnumite väljaandmisel öelda, et hanke võitja Saaremaa Raadio OÜ on olnud usaldusväärne ja korrektne lepingupartner. “Mitte ühtegi eksimust lepingust tulenevate kohustuste täitmisel pole sel ajal esinenud. Usun, et uue lepingu sõlmimisel korrektne lepinguline suhe jätkub,” sõnas linnapea.

Kuressaare linnavolikogu arutab riigihanke tulemuste kinnitamist tänasel istungil. Kui volikogu annab lepingu sõlmimiseks rohelise tule, hakkab linnaleht ilmuma kahe nädala tagant maakonnalehe vahel eraldi ja neljaküljelisena.

Print Friendly, PDF & Email