Ätsest, uisust ja kadrianedest

Täna oo kadrinapäe. Muhu luteriusulistele oo sie suur püha, sest oo kirgu nimepäe. Meitel oo ju Liival Katariina kirk. Sial oo ikka väikestviiti seda kadrinapäeva peetud. Sedakorda ähk siis 28-ndal.

Muhus es köi ennevanaste mitte kadrisandid, oopistükkis kadrianed. Ja seda õhtat kutsuti aneõhtaks. Tulles tegid ukse taga ikka kii-kaa-kaa. Kadrianedel ollid õlgedest tiivad ja nokad. Ja naad köisid peresid kaudu lapsi loetamas ja pannid pererahva tantsima. Kis es tantsin, sellele vääti kadagaga üle abude. Kesses oln sõuke komme, et kadrianed viin mõne pisikse poisi salaja rihala, et siis akate aned sigima. Vat sõuksed elukad köisid ennavanaste kadribe aegus rinki.

Nüid ep köi änam mardisanta ega kadrianesid. Viinakuu lõppus vahest mõned massakad ja moakohutajad liikuvad. Nõudvad paljast vekka ja allo viina. Ja et kui ep anna, siis panavad pommi alla. Ei ep oska nad laalda ega tantsi. Ulluks oo sie ilmaelu kätte läin küll. Neh, aga mes ma sii tooduta. Nüidsel aal oo sõuksed moed ja selle vastu ep soa ükskid vägi ega võim mette.

Sii oo tükkis paramaid uudissime koa. Esteks, oome õhta kellu kuiest piab meite Ätse tansirühm Liiva koolimajas oma 25-ndat sünnipäeva. Nõnna, et tulge aga kõik meite kenasid ätseid voatama ja meeles pidama. Teene sõuke uhkem asi oo 4. detsembri õhta Koguva Vanatoal. Sial peetse Uisu Naha Pidu. Ma Uietoa Mihkli kääst uurisi, et mes pidu sie sõuke oo. Tulli välja sõuke asi, et uisu nahk soaje piale rutemini kut keegid oleks arvata ossan. Siberist soadud lehis oln nii kena ja lai, et kahekümne kahe langukorra asemel tuln lüia paljast viistesn korda.

Kui Koguvas olli peetud muinastulede ööd, siis Laasu Ivo luban, et taa annab koa uisu ehitamise jäuks ühe kontserdi ja kutsub Kuresare linnast Heliose ansambli omale seltsiks. Mies pidas sõna ja nüid peetsegid Uisu Naha Pidu. Mihkel kuulutas viel sõukest asja koa, et kõik kis ostvad selle õhta kontserdi saa roonise pileti, soavad sellesamma piletiga iljem sõita uisuga Koguvast Orisare ja tagasi. Pilet tulla ää kasuta ühe voasta joosul sest aast kut uisk valmis soab.

Print Friendly, PDF & Email