Eikla lapsevanemad lasteaia sulgemise vastu (19)

Eikla lapsevanemad lasteaia sulgemise vastu

KALLIS PIDADA: Kaarma vallavolikogu eelnõu järgi on rühm Eiklas alakoormatud ja selle ülalpidamine vallale liiga kallis.
Foto: Arhiiv

Kaarma vallavolikogu tänase istungi päevakorras on Kaarma kooli filiaalina töötava Eikla lasteaia edasise tegutsemise küsimus. Et kohalikele lapsevanematele lasteaia sulgemise mõte ei meeldi, on nad pöördunud vallavolikogu poole palvega lasteaed alles jätta.

Volikogu esimees Urmas Lehtsalu ütles Saarte Häälele, et kuna lapsevanemate pöördumine jõudis volikoguni pärast päevakorra laiali saatmist, otsustas volikogu eestseisus paluda volikogul see küsimus täna arutlusest välja jätta ja oodata, kuni valmib valla haridusuuring. “Eks see asi ole nõnda, et ühed käituvad rohkem emotsioonidest lähtudes, teised peavad aga reaalseid numbreid vaatama,” iseloomustas Lehtsalu asjade praegust seisu.

“Kohe kindlasti ei vii mina oma lapsi Aste lasteaeda,” ütles Eikla külavanem Mai Metsamaa, kellel käib praegu Eikla lasteaias kaks last: kahe- ja kolmeaastane. Metsamaa sõnul ei ole mõeldav, et nii väikesed lapsed sõidaksid üksinda bussiga enam kui 15 kilomeetri kaugusele. “Tegime siin kohapeal uuringu, mille järgi 44 vastanust pidas Eiklas lasteaeda vajalikuks 30 inimest,” rääkis külavanem, lisades, et lasteaia säilitamisest on huvitatud ka ümberkaudsete külade, Kaubi ja Koidula lapsevanemad.

Metsamaa teab, et ehkki praegu on lasteaia nimekirjas kaheksa last, on aasta lõpus kaks ühe pere põngerjat lisandumas ning kodudeski on veel kasvamas väikesi lapsi, kes seni lasteaiateed jalge alla võtnud ei ole. “Siiani ei ole ükski lapsevanem öelnud, et ta saadaks oma lapse Astesse. Kõik on öelnud, et jätavad lapsed sel juhul lihtsalt koju,” teab Metsamaa, kel endalgi on sama variant silme ees terendamas.

Metsamaa sõnul oli vanemail ka kohtumine vallavanem Margus Mägi ja haridusnõunik Rein Orniga, kus pakuti välja ka lahendusi lasteaiamaja paremaks kasutuseks. Nii on külainimesed välja pakkunud pikapäevarühma neile lastele, kes Kaarma koolist bussiga koju tulevad, kuid saaksid seejärel kuni vanemate töölt tulekuni lasteaias sealsete töötajate pilgu all näiteks koolitükke õppida. Pikem võiks olla ka Eikla lasteaialaste endi lasteaiapäev, mis praegu lõpeb kell 15, kuid vanemate tööpäevad kestavad tihti kauem.

“Kuna samas majas asub raamatukogu internetipunkt, siis oleme mõelnud, et seal võiks olla ka väike kohvik,” pakkus Metsamaa. Eikla rühm kavatsetakse sulgeda 1. maist ja lapsevanematele tehakse ettepanek viia oma lapsed mõni aasta tagasi renoveeritud Aste lasteaeda.

Print Friendly, PDF & Email