Rahandusministeerium uurib muusikakooli ehitushanget (1)

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond on algatanud järelevalvemenetluse, et tuvastada, kas Kuressaare linnavalitsus on Kuressaare muusikakooli ehitusel kinni pidanud riigihangete seaduse nõuetest.

“Rahandusministeeriumi jaoks on see tavapärane töö, kuid hankijate jaoks on iga järelevalve külaskäik pigem erandlik sündmus,” ütles Saarte Häälele rahandusministeeriumi pressiesindaja Mailin Aasmäe. Kuressaare abilinnapea Kalle Koov selgitas, et alati käib ühe või teise europrojekti lõpetamisega kaasas lõpparuande järgne paikvaatlus ja järelkontroll.

“Nii ka muusikakooli projekti osas. Rahandusministeerium küsis meilt selgitusi ja need me neile ka edastasime,” sõnas Koov. Mailin Aasmäe ütles, et kuna järelevalve käigus kogutud teave on kuni otsuse tegemiseni asutusesiseseks kasutamiseks, siis sisulist infot rahandusministeeriumi järelevalvemenetluse kohta praegu anda ei saa.

Print Friendly, PDF & Email