Aste raamatud vajavad uut hoidjat

Asta Teern rääkis, et raamatukogutöö on väga huvitav. “Kogu aeg suhtled, töötad arvutiga ning inimene õpib, saab targemaks ja on eluga kursis, ei ole üksnes kodus supipoti ääres, aga nüüd ma pean muidugi minema,” ütles ta.

CV koos omapoolse palgasoovi ja tegevuskavaga taotletaval ametikohal tuleb esitada kirjalikult või elektronposti teel hiljemalt 3. detsembriks Kaarma vallavalitsusse.

Print Friendly, PDF & Email