100 aastat tagasi oli lumi maas ja kultura töö puhkas rahus

100 aastat tagasi arutles ajaleht Saarlane selle üle, miks Saaremaa nõdrameelsete maja tuleva aasta hakatusel avada ei saa. Raha olla otsa lõppenud ning kõik vallad ei pea oluliseks ka asutuse hääks raha anda.

 Nii põhjendati oma äraütlemist sellega, et asutus väga kallis tulla, et tähtsamate asjade, nagu koolide pääle raha tarvis minna, et kui näituseks 75 rubla ühe nõdrameelse valla liikme pääle oma kodus ära kulutatakse, siis see palju inimlikumat ümberkäimist leiab, kui sellekohases asutuses, kus igasuguste abinõudega vaimuhaigeid “targaks” tahetavat teha jne.
Sama leht toob ära ka uudise Kärlalt, kus mitmel pool rohkesti aiatoolide tegijaid.

See töö pakub nii mõnelegi mehele kaunist talvist teenistust, sest vilunud toolimeister teeb talve jooksul sada kaks-kolm aiatooli valmis, mis praegusegi hinnaga – poole rubla ümber tükk – müües kena summakese sisse toovad, kirjutatakse. Märgitakse ka, et käsitööliste sissetulek oleks tunduvalt suurem, kui nad ilma vaheltkauplejateta saaksid oma töövilja kaugemale kaubaturule müügile toimetada. Siis tuleks see raha, mis nüüd vaheltkauplejatele läheb, ka tööliste eneste taskusse, märgib leht ning soovitab toolitegijatel ka äritegemine enda peale võtta.

Saarlane kirjutab aga ka sellest, et kultura töö puhkab meil täies rahus – ei ulatanud ka siia karskuse saadik herra cand Einbund. Kas tee liiga pikk või arvati sõrulased nii karsketeks, et neil kihutust karskuse poole ega võitlust alkoholi vastu enam tarvis ei ole? Selgub ka, et 100 aastat tagasi oli Saaremaal lumi maas. Nii oli kange tuisu tõttu jäänud post Kuressaarde hiljaks. Post, mis kesknädala õhtul pidi tulema, tuli alles neljapäeva õhtul kellu 9 ajal siia.

Viivitus tuli Saarlase teateil sellest, et ei saadud üle Suure väina. Ka maal olla külatänavad hanges ja neist läbisaamine raske. Et enne lumesadu mitte külma ei olnud, siis on metsad ja sood alles pehmed ja kui praegune lumi talveks jääb, siis on heinte ja puude väljevedu metsast raske. Aga vaatamata lumele tõi laev Kondor Kuressaarde 43 nekrutit ning Mustjalast anti teada, et Ninase külas on ühes talus kõhutõbesse kolm inimest ära surnud ja üks on haige.
100 aastat vana Saarlast luges Rita Loel

Print Friendly, PDF & Email