Võhma kivikülv muutub MTÜ tegevuse tulemusel taas nähtavaks (6)

Võhma kivikülv muutub MTÜ tegevuse tulemusel taas nähtavaks

KOOSTÖÖ KESKKONNASPETSIALISTIGA: Tiina Orav keskkonnaametist ja Kaido Eigo MTÜ-st Võhma Kivikülv on ühisel meelel riigi maal Küdema lahe ääres paikneva karjatamiskoha sobilikkuse osas.
Foto: Aare Laine

Järgmise aasta jaanuarist saab Võhma, Paatsa ja Panga mail maastikke hooldamas näha paarikümmet Šoti mägiveist. Eile tehti MTÜ-le Võhma Kivikülv loomade ostmiseks pakkumine. Mullu suvel maastikuhoolduseks asutatud mittetulundusühingut toetasid selle eesmärgi nimel SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Regionaalarengu Fond.

Küdema külas ja Võhmal kahesajapealist lambakarja pidav Kaido Eigo ei pea ennast ise niivõrd loomakasvatajaks kui just looduse hooldajaks. Kuna lambad ei suuda võssa kasvanud rannaniitusid ja mererandasid hooldada, otsustas Saare maakonnas tuntust kogunud talunik soetada Šoti mägiveised. Neljapäeval tulevastel karjamaadel-rannaaladel koos keskkonnaameti spetsialisti Tiina Oravaga taimekooslust uurides ütles Kaido Eigo, et näeb juba vaimusilmas, mismoodi mõne aasta pärast on mereäärne pilt tänu mägiveiste usinusele palju kaunimaks muutunud.

Keskkonnaspetsialist Tiina Orav oli sama meelt, öeldes, et söödamaast ei tohiks loomad puudust tunda. Mis samuti väga tähtis – taimestik on üpris mitmekesine. Nii mõnegi liigi olemasolu rannikulähedasel alal ei osanud kogenud looduse asjatundja ette nähagi. “Mina ei olegi mingi loomakasvataja, rohkem pean ennast ikkagi looduse hooldajaks,” märkis maaelu edendamist lambakasvatusega alustanud Kaido Eigo.

Pärnu noormehena armus Kaido Eigo oma tollases kodulinnas saarepiiga Ailisse, kelle juured olid Paatsa külas Kuusel. Kui Aili vanaema Liide oli jõudnud elatud aastatelt saja ligi, otsustasid pärnakas ja saar-lanna kuurortlinna tolmu jalgadelt pühkida ning Saaremaale kolida. Kuigi Kaido ja Aili elavad Mustjala alevikus korterelamus, sai neile kohe pärast saarele tulemist selgeks, et pere põhiliseks toimetamise kohaks sobib kõige paremini Kuuse talu.

Aili vanaema, sitke saare naine, kes kaua aega talus üksinda elades sellel hinge sees hoidis, kõnnib juba ammu taevastel radadel. Aastakümnetega on talu ümbrus palju muutunud. Saaremaale omased kiviaiad tõmbavad pilke. Karjamaaväravas valvab valdusi kaks karjakoera. Põhiliselt heinateoks või õigemini söödavarumiseks soetatud masinapark on järgmiseks hooajatööks kenasti ootele pandud.

MTÜ Võhma Kivikülvi põhitegevus on maastikuhooldus

Lambakasvatusest ja selle edendamisega seotud probleemidest-raskustest ei taha kogenud talumees eriti rääkida. Hetkeseisu selles tootmisharus ei pea Kaido Eigo siiski lootusetuks. Tänavu on Eigo oma karja lambaid Soome müünud. “Meie ühing on loodud Mustjala valla väärtuslikel maastikel asuvate alade taas kasutusele võtmiseks, et säilitada ja taastada nende alade atraktiivsus ja looduse mitmekesisus,” viitas MTÜ juhatuse esimees põhieesmärgile.

Ühing näeb oma tegevusvaldkonnana maastikuhooldust, poollooduslike koosluste hooldust, nendel maadel ja looduskaitsealadel hooldusteenuste pakkumist ning loomakasvatust maastikuhoolduse eesmärgil. Eesmärgiks on veel loodus- ja ökoturismi propageerimine ja arendamine, matkaradade projekteerimine ja ehitamine, samuti keskkonnateadlikkuse edendamine, väärtuslike maastike, pärandkultuuri ja loodushoiu teadvustamine. Ühing peab tähtsaks ka traditsiooniliste käsitööoskuste populariseerimist, sellealase koolituse korraldamist, samuti loodus- ja keskkonnakaitseliste ning kultuuripärandi alaste koolituste läbiviimist.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Regionaalarengu Fond aktsepteerisid MTÜ Võhma Kivikülv projekti “Šoti mägiveiste ost esimese kaitsekategooria elupaikade hooldamiseks Saaremaal”. Selle eesmärk on Võhma kivikülvi kaitsealal ja Paatsa hoiualal esimese kaitsekategooria elupaikades soodsa seisundi tagamine ning kaitstavate loodusobjektide maastikuilme säilitamine seal loomade karjatamise abil. Just Šoti mägiveiste karjatamisega tagatakse kaitse- ja hoiualade efektiivsem ja kvaliteetsem hooldustulemus.

Saaremaale ainuomase looduskeskkonna säilitamiseks ja Mustjala valla hoiualadel asuvate turismiobjektide arendamiseks vajaliku tehnika soetamiseks kirjutati toetuse saamiseks projekt Leader-programmile. Põhieesmärgiks seadis mittetulundusühing Võhma kivikülvi, Laidu saare, Panga kaitsealade ning Paatsa ja Küdema lahe hoiualade hooldamiseks loomaveohaagise ja selle juurde kuuluvate kogumisaedade soetamise. Kõik need loodusobjektid omavad suurt tähtsust nii turismisektori arendamise kui ka loodushoiu seisukohalt.

Koostöö vajadusest ühiseesmärkide saavutamiseks on palju räägitud, kas selle nimel on ka tegutsetud? Võhmal on. Koos koristasime ligi 10 kilomeetrit amortiseerunud okastraataedu. Võhma kivikülvi kaitsealal on alustatud 12,5 hektaril taastustöödega puude ja põõsaste liituvuse vähendamiseks,” ütles Kaido Eigo.

Tänavu karjatati loomi maastikuhooldamise eesmärgil Laidu saare kaitsealal (18 ha), Paatsa hoiualal (44 ha), Võhma kivikülvi kaitsealal (15 ha). Suvel niideti puhtaks 30 hektari suurune pind Panga maastikukaitsealal ja teistel Panga küla väärtuslikel maastikel. “Saaremaa maastikud on oivalised. Avagem need siis meile endile ja meie külalistele,” võttis Kaido Eigo kokku missioonitundest tuleneva arendustegevuse.

Print Friendly, PDF & Email