Riigikohus jättis kelmide Haaveli ja Loidi karistuse jõusse (lisatud video!)

Riigikohus jättis kelmide Haaveli ja Loidi karistuse jõusse (lisatud video!)

LIIS “MIRJAM” HAAVEL: Kuressaarest pärit Liis Haavel on end esitlenud ka Mirjamina.
Foto: Politsei

Vanureid tüssanud kurikuulsate kelmide Liis Haaveli ja Vello Loidi süüditunnistamine Tallinna ringkonnakohtus jääb riigikohtu otsusel jõusse. Ringkonnakohus tunnistas Liis Haaveli süüdi kelmuses, tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamises, arvutikelmuses ja varguses ning mõistis talle liitkaristusena nelja-aastase reaalse vangistuse.

 Sama kohtuotsusega jättis ringkonnakohus muutmata Vello Loidi süüditunnistamise kelmuses ning talle määratud kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Haaveli ja Loidi kaitsjad ringkonnakohtu otsusega ei leppinud ja esitasid kassatsioonkaebuse riigikohtusse, kuid riigikohus leidis, et teise astme kohtu otsus on igati pädev.

“Ringkonnakohus on riigikohtu kriminaalkolleegiumi varasema praktikaga riimuvalt märkinud, et karistuse kandmisest tingimisi vabastamiseks peab kohus ära näitama süüteo toimepanemise asjaolud ja süüdlase isikut iseloomustava eripära, mis muudaks karistuse reaalse ärakandmise ebaotstarbekaks. Selliseid asjaolusid Liis Haaveli puhul kohtud ei tuvastanud, mistõttu riigikohus ei muutnud ringkonnakohtu otsust Liis Haaveli karistamise kohta reaalse vangistusega,” märkis riigikohtu pressiesindaja.

Harju maakohus mõistis Haavelilt nelja kannatanu kasuks välja ka kokku 440 605 krooni ning mõlemal süüdimõistetul tuleb tasuda teise astme kuriteo eest riigi tuludesse 6525 krooni sundraha.

Print Friendly, PDF & Email