Linn tahab lahendada Smuuli elurajooni parkimisprobleeme (3)

Koostamisel olev Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering osutab vajadusele algatada Smuuli elurajooni detailplaneering, et leida lahendus elurajooni parkimisprobleemidele ja teistele avaliku ruumi kasutamisega seotud küsimustele.

Linnaarhitekt Hannes Koppel ütles Saarte Häälele, et detailplaneeringu tulemusel peaks Smuuli elurajooni maakasutus saama senisest natukene loogilisemalt paika. Nõukogude ajal ilma krundipiirideta ühe suure elamukvartalina ehitatud linnaosa alune maa jagati maareformi käigus “tordiviiludeks” sellisel moel, et ühe krundi peal on näiteks mänguväljak, teise peal vaibakloppimispuu ja kolmandal krundil parkimiskohad.

Tuginedes kinnistupiiridele, võib üks elamuühistu keelata naaberelamu elanikel oma kinnistu piirides parkimise, ehkki naabritel pole pärast seda enam kuskil parkida. Koppeli sõnul võib planeeringu algatamine kerkida tõsiselt päevakorda siis, kui linnavalitsus otsustab millalgi uuesti hakata hoovialade toetust jagama. “Ei saa ju päris nii, et iga maja teeb selle toetusega korda oma majatagust või oma majaesist, vaid asja peaks vaatama tervikuna,” sõnas Koppel.

Enne planeeringu algatamist tuleb kaardistada elamurajooni kõikide ühistute vajadused ja murekohad. Ka juurdepääsud prügiautodele ja prügikastide asukohad peaksid olema planeeringus kokku lepitud. Seni on linnavalitsus koostanud planeeringu Uue tänava kortermajade hoovile, kus lahendati parkimise ja läbipääsudega seotud küsimusi.

Print Friendly, PDF & Email