Ida-Saaremaal võib prügivedu kallineda neljandiku võrra (3)

Suvel huviliste puudusel nurjunud jäätmeveokonkursist järeldused teinud Ida-Saaremaa vallad on valmis prügifirmade meelitamiseks tõstma prügiveo piirhinda kuni 28 protsenti.

Maasi Jäätmehoolduse OÜ tegevjuht Tambet Tamm ütles Saarte Häälele, et praeguseks on Muhu, Orissaare, Laimjala, Leisi ja Valjala valla volikogu heaks kiitnud uue jäätmeveokonkursi tingimused, mille kohaselt tõuseb prügiveohinna piirmäär sõltuvalt konteineri suurusest 14–28 protsenti. Konkursi väljakuulutamist takistab aga kuuenda omavalitsusena jäätmeveopiirkonda kuuluv Pöide vald, kes pole kõrgemate piirmääradega nõus.

Lisaks ei ole Pöide volikogu nõus piirkonna jäätmehoolduseeskirja kirjutama suvel kehtima hakanud jäätmeseaduse muudatust, mis ei luba elanikel endil jäätmeid ära anda. Seni vabatahtlikult korraldatud jäätmeveoga liitunud Pöide vald võib korraldatud jäätmeveost teoreetiliselt ka loobuda, sest alla 1500 elanikuga vallas pole see kohustuslik.Pöide vallavanem Jüri Linde selgitas, et kui varem oli elanikel võimalik taotleda prügiveoteenusest vabastust ja inimesed said ise oma jäätmeid Maasi jäätmejaama vedada, siis seaduse muudatusega võeti see võimalus ära ja vabastuse saavad vaid tühjalt seisvad kinnistud.

“Minu arust tobe olukord tekib näiteks Maasi küla inimestel, kes elavad jäätmejäämast ainult võib-olla poole kilomeetri kaugusel ja kel oleks väga lihtne ise oma jäätmeid ära viia,” rääkis Linde. “Seaduse koostaja poolt on asi liiga rangelt paika pandud,” leidis ta. Samuti on Pöide volikogule vastumeelt, et edaspidi peab prügivaldaja tühjendama oma konteinerit vähemalt kord 12 nädala jooksul.

“Paljud pered on endale soetanud 240-liitrised konteinerid, mis 12 nädala jooksul kuidagi täis ei saa, seega hakkavad nad maksma pooltühja konteineri eest,” osutas Pöide vallavanem, kes ei osanud Pöide vallavolikogu edasist käitumist prognoosida. Tambet Tamm ütles, et loodetavasti õnnestub prügiveokonkurss lähimas tulevikus siiski välja kuulutada ning mõne kuu pärast sõlmitakse konkursi võitjaga ka leping.

Kaarma valla keskkonnaspetsialist Kairi Niit ütles, et hoolimata suvel kehtima hakanud seadusemuudatusest kehtivad Kaarma vallas praeguse seisuga kõik enne seadusemuudatust tehtud korraldatud prügiveost vabastamise otsused (üldjuhul kehtivusega 1 aasta). Aasta lõpus aga toimub Kaarma vallas ilmselt suuremate vahekokkuvõtete tegemine majapidamiste ja jäätmetekitajate osas, kes hoolimata kehtivast korrast ei ole liitunud korraldatud jäätmeveoga või ei ole hoolimata liitumislepingu sõlmimisest tellinud ühtegi konteineri tühjendust jäätmeveofirmast. Seadus paneb vallale otsese kohustuse teostada kohapealset kontrolli korraldatud jäätmeveost vabastamise taotluse esitanud majapidamiste üle.

Print Friendly, PDF & Email