Kohalikud nihutaks rajatava tennisehalli kaugemale (6)

Läinud reedel toimus Kuressaare linnavalitsuses Väike-Roomassaare poolsaare detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik arutelu. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringule ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandele olid esitanud nelja naaberkrundi omanikud.

Tuule tänava elanikud väitsid, et on rajanud endale kodu teadmises, et nende kinnistuid ümbritsev keskkond on rahulik ja üle Tuule tänava asuvas osas ka looduslik. Inimesed kardavad, et nende rahu hakkavad rikkuma spordivõistlustele tulevad autodega fännid, kelle jaoks on mõeldud 100-kohaline parkla, ja looduskeskkonda ei sobi 12,5 meetri kõrgune tennisehall.

Kinnistuomanikud tegid linnale ettepaneku osta tennisehalli jaoks (linnavalitsuse hinnangul läheks see maksumaksjale maksma hinnanguliselt miljon krooni) veidi eemal paiknev eraomandis olev kinnistu ja ühtlasi viia ka kavandatav parkla neist kaugemale. Kuressaare linnaarhitekti Hannes Koppeli sõnul suudeti kinnistuomanikega saada kokkuleppele kavandatava parkla suuruse vähendamises, kuid muus osas tuleb läbirääkimisi jätkata. “Kui vastuväiteid tagasi ei võeta, läheb asi vaidekomisjoni,” tutvustas Koppel asjade käiku.

Linnaarhitekti sõnul on Väike-Roomassaare poolsaar, kuhu spordikompleksid tulevad, küllaltki piiratud ala, sest rohevööndis on käpaliste ala, lähedal meri, elamurajoon ja lossipark. Koppel ei pea ka väärtuslikuks praegust tennisehalli ning usub oma sõnul, et kindlasti ei tule uuest hallist mingi kole ehitis, vaid see kohandatakse miljööga. Mis puutub aga parklatesse, siis tuleb staadionile pääsu puhul arvestada ka näiteks jalgpallimeeskondade ohutusega ja pealtvaatajad suunata staadionile kindlat teed pidi.

Kindlasti ei pea linnavalitsus mõistlikuks hakata omanikelt ostma miljonikroonist maatükki, vaid üritab Tuule tänava elanikega kokkulepet saavutada. Abilinnapea Kalle Koovi sõnul olid Tuule tänava elanike vastuväited ainsad, mis Väike-Roomassaare poolsaare detailplaneeringu osas esitati.

Print Friendly, PDF & Email