SMS-laenu tagasi-maksmine peatas toetuste saamise (3)

Pärast seda, kui ilmnes, et hooldajatoetusest makstakse kas töömehele või lapse võetud SMS-laenu tagasi, otsustas Laimjala vald nimetatud toetusliigi maksmise peatada ja hakkab toetuste maksmise korda üle vaatama.

Laimjala vallavanem Vilmar Rei tunnistas, et toetusesaajate säärased ütelused panid neid vallamajas mõtlema, et makstav raha ei lähe mitte alati õigesse kohta. “Katsume selle aasta lõpuks oma toetuste maksmise korra üle vaadata, et uuest aastast saaks taas ka hooldajatoetust maksma hakata,” ütles Laimjala vallajuht, kelle sõnul on toetuste saajate nimekirjas kindlasti neid, kel on seda raha väga vaja, kuid tõenäoliselt ka neid, kelle suhtes on tekkinud küsimärke.

Orissaare vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tiiu Mägi sõnul on hooldajatoetuse puhul tegemist toetusega, mis on jäetud omavalitsuse otsustada. Selle toetusliigiga on ka selline asi, et kui seda makstakse tööealisele hooldajale, tuleb sellelt maksta miinimumpalga vääringus sotsiaalmaksu, olgugi et toetuse summa ise on 240–400 krooni.

“Meie vallas on praegu kahele inimesele hooldajatoetus määratud, üks neist on töövõimelises eas ja teine mitte,” täpsustas Mägi. Ta lisas, et kindlasti on hooldaja määramine juhtumipõhine ning igal juhul tuleb arvestada nii toimetulekut kui ka seda, kas hooldataval on metsa ja maid. Ning vahel on tark tegu toetuse asemel pakkuda teenuseid või tasuda mähkmete, abivahendite või ravimite eest hoopis vallakassast.

Hooldajaks määramine käib avalduse järgi ning iga kord sellega hooldajatoetuse maksmist ei kaasne. Leisi sotsiaaltöötaja Mari-Anne Tuulingu sõnul on Leisis ülevaade abivajajatest olemas ning neile teadaolevalt on toetusi küll sihtotstarbekohaselt makstud. Leisi vallas saab hooldajatoetust ligi 40 inimest.

Print Friendly, PDF & Email