Piiratud rahastamine sunnib lasteaeda linna lapsi tõrjuma (2)

Kuressaare kesklinna eralasteaed Naerusuu tõrgub keset õppeaastat vastu võtmast Kuressaares elavaid lapsi, sest seda ei võimalda linnavalitsusega sõlmitud rahastamisleping.

Saarte Häälega vestelnud lapsevanem avaldas imestust selle nädala alguses lasteaiaõpetajalt kuuldu üle, et ühe teise lasteaeda läinud lapse asemele ollakse valmis võtma ainult mõnest maaomavalitsusest tulevat last.

“Kena lasteaed ja keset linna täpselt – aga linnast last juurde võtta ei tohi!” imestas naine. “Lapse kasvataja ütles, et kui ma tean kedagi vallast, kes tahaks lasteaeda, siis vallast nad võivad võtta, sest vald maksab lapse eest, aga linnast nad last vastu võtta ei tohi, sest linn peaks lapse eest maksma, aga linn ei taha maksta, nagu ma aru sain.”

Eralasteaia Naerusuu juhataja Tiia Leppik ütles Saarte Häälele, et neil on linnavalitsusega leping 40 lapse peale ja selle järgi on linn ka oma eelarves vastava summa planeerinud. “Eelarveaasta keskel kuskilt ju raha juurde pole saada, just see ongi põhjus, miks hetkel linna lapsi juurde võtta ei saa,” sõnas Leppik.

Ta lisas, et samas on linna haridusametnikega toimunud läbirääkimised laste arvu suurendamiseks ja loodetavasti on järgmise aasta eelarves rahasumma juba suurem. “Ka oleme leidnud kompromissi selle aasta viimaste kuude osas,” lisas Leppik. Naerusuu eralasteaed kirjutab ka oma kodulehel, et lasteaiakohad 2010/2011. õppeaastaks on komplekteeritud ja võimalik on esitada avaldusi järgnevateks õppeaastateks.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Silver Saluri ütles Saarte Häälele, et linn peab tagama teeninduspiirkonda jäävale lapsele koha munitsipaallasteaias ehk tegeleb munitsipaallasteaia komplekteerimisega. Kui lasteaedades jääb järele vabu kohti, siis võetakse lapsi vastu ka mujalt maakonnast.

“Eralasteaedade komplekteerimisega linn ei tegele, see on eralasteaia pärusmaa. Eralasteaiaga on linn sõlminud kaasfinantseerimise lepingu ja summa, mis eralasteaia toetuseks läheb, kinnitab igal aastal volikogu,” vahendas Saluri haridusnõunik Õilme Salumäe sõnu. Saluri lisas, et kui mõni Kuressaare laps käib näiteks maakonnas mujal lasteaias, siis tema eest maksab linn sellele vallale, kus laps lasteaias käib.

Vald ei tahtnud maksta
Kuigi seaduse järgi on omavalitsused kohustatud mujal vallas või linnas lasteaias käiva lapse eest kohamaksu maksma, keeldus Mustjala vald septembris seda tegemast. Saarte Häälele teadaolevalt on Mustjala vald Kärla vallale tänaseks kolme Mustjala lapse kohamaksu küll ära maksnud, kuid sellele eelnes küllalt karmis toonis kiri laste emale, et too oma lapsed koduvalla lasteaeda paneks.

Paraku pole ema sellest huvitatud, sest käib ise Kärla vallas tööl ja ka logistiliselt sobib Kärla lasteaed paremini. Mustjala vallale tähendab kolme lapse võõras lasteaias käimine suurt rahalist koormat, üle 11 500 krooni kuus. Seepärast kirjutas vallavanem Kalle Kolter lapsevanemale, paludes tõsiselt olukorda kaaluda ja leida võimalus laste paigutamiseks Mustjala lasteaeda.

Kolter viitab kirjas lapsevanemale Kärla vallavalitsuse 2003. aasta määrusele, mis ütleb, et kui väljaspool teeninduspiirkonda elava lapse elukohajärgne omavalitsus ei osale lasteaia kulude katmisel ja ei ole tasunud vallavalitsuse esitatud arvet kolme kuu jooksul, arvatakse laps lasteaia juhataja käskkirjaga nimekirjast välja. Koolieelse lasteasutuse seadus ütleb samas üheselt, et “lasteasutuse valla- või linnaeelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga”. Kalle Kolter Saarte Hääle kommentaaripalvele ei vastanud.

Print Friendly, PDF & Email