Leisi otsib rohtu metsameeste lagastustööle (11)

Leisi vallavalitsus palub keskkonnametilt abi viimasel ajal hoogustunud metsa väljaveo käigus maaomanikele tekitatava kahju ärahoidmiseks. Vallavanem Ludvik Mõtlep märgib kirjas keskkonnaametile, et seoses metsamaterjali hinna tõusuga ja vabade riigimaade hoogustunud müügiga viimase aasta jooksul on metsaraie aktiivsus hüppeliselt kasvanud.

See on kaasa toonud väljaveo mahtude sellise suurenemise, et vald ja eraomanikud ei suuda enam kontrollida väljaveoga seonduvat tegevust.
“Tulemuseks on kasutamiskõlbmatuks muutunud metsarajad, mida külakogukond on kasutanud, rööpaid täis põllud ja rikutud kohalikud teed. Selline olukord ületab igasugu taluvuse piirid,” kirjutab Mõtlep.

Et suuremahuline metsaraie saab toimuda keskkonnaameti poolt heakskiidetud metsateatiste alusel, soovib Leisi vald, et enne kooskõlastamist oleksid metsateatise omanikul kõik kokkulepped maaomanikega, kelle maad metsamaterjali väljaveoks ja ladestamiseks kasutatakse.

Kokkulepete olemasolu ei ole siiani nõutud ilmselt seetõttu, et seadusandlus seda ei nõua, kuid Mõtlepa sõnul on sel juhul viimane aeg teha ettepanek õigusaktide muutmiseks. Erametsakeskuse Saaremaa tugiisik Mati Schmuul ütles, et suured traktorid ja autod lõhuvad tõepoolest märja ja pehme maa korral teed ära.

“Vahepeal sai Leisi vald metsafirmadega küll kokkuleppele, et lõhutud teed tehakse korda, aga tundub, et nüüd on see asi uuesti läinud natuke anarhistlikuks,” märkis Schmuul. Schmuuli sõnul peaksid metsafirmad praeguste ilmadega lanke ülestöötamiseks valima ja mitte ronima masinaga kohtadesse, kus pärast sügavad rööpad tekivad.

Print Friendly, PDF & Email