Tehumardi mõõk läbib uuenduskuuri

II maailmasõjas langenud sõdurite matmispaikade otsimiseks loodud Baltimaade mittetulundusühing kavatseb korrastada Tehumardi memoriaali monumendi.

MTÜ pöördus abi saamiseks muinsuskaitseameti poole ja Saaremaa inspektor Mihkel Koppel teatas eile vastuseks, et plaan paigaldada monumendile puuduvad luugid ja koristada monumendi sisemus on muinsuskaitseliselt vastuvõetav.

See on vajalik lahendus monumendi konserveerimiseks ja edasise lagunemise peatamiseks, kinnitas Koppel. Tehumardi kompleks on riiklik ajaloomälestis ja monument on lisaks veel riiklik kunstimälestis, mis valmis 1966. aastal arhitektide/skulptorite Riho Kulla, Mati Variku ja Allan Murdmaa kavandi järgi.

Koppeli sõnul tohib konserveerimistööd läbi viia muinsuskaitse tegevusluba omav ehitusfirma. Seepärast palub ta enne tööde alustamist täita hooldus-remonditööde loataotluse, mille alusel saab muinsuskaitse vormistada loa tööde tegemiseks.

Print Friendly, PDF & Email