Linnavalitsus ihkab soolise võrdõiguslikkuse sertifikaati (1)

Viimasel Kuressaare linnavalitsuse istungil kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange leidmaks soolise tasakaalu alase uuringu läbiviija.

Linnavalitsuse pressiesindaja Silver Saluri selgitas Saarte Häälele, et hanke võitja peab läbi viima uuringu, mis annab ülevaate hetkeolukorrast soolise tasakaalu osas Kuressaare linnavalitsuses. “Kõige üldisemas mõistes on tegemist rahulolu-uuringuga, mis analüüsib linnavalitsuse ülesehitust, töötajate palgaandmete võrdlust ja veel mitmeid erinevaid valdkondi,” sõnas Saluri.

Kohustuslik see uuring kohalikele omavalitsustele pressiesindaja sõnul ei ole, pigem on uuringu läbiviimise põhjuseks soov saada teada, milline on linnavalitsuse kui organisatsiooni sooline tasakaal käesoleval ajal ja mida võiks ehk personalipoliitikas paremini teha. “Sarnane uuring on läbi viidud näiteks sotsiaalministeeriumis,” tõi Silver Saluri näite.

Riigihanget rahastatakse linnavalitsuse pressiesindaja sõnul Euroopa Sotsiaalfondi meetmest ja linnavalitsus sellesse rahaliselt ei panusta. “Organisatsioonid, kus selline uuring on läbi viidud, saavad soolise võrdõiguslikkuse voliniku sertifikaadi,” lisas ta. Saluri sõnul tehti ettepanek hanke osas pakkumuste esitamiseks kolmele firmale ja dokumentide esitamiseks on aega tänaseni. Uuringuga alustatakse linnavalitsuses kõigi eelduste kohaselt novembri keskpaigas ja lõplike tulemusteni jõutakse Saluri sõnul tuleva aasta veebruari lõpus.

Print Friendly, PDF & Email