5 valda tuuleparkide vastu (16)

5 valda tuuleparkide vastu

IGALE POOLE EI SAA: Tuuleparkide arendamist pärsib Saaremaal ka hajali asustus, sest iga elamu ümber on üsnagi laiaulatuslik piiranguvöönd.
Foto: Peeter Kukk

Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu koostamise käigus on juba viis omavalitsust teatanud oma vastuseisust tuuleparkide rajamisele.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ülesannete täitja Agne Peetersoo sõnul on oma eitavast suhtumisest tuuleparkide rajamisse praeguseks teatanud Muhu, Lümanda, Mustjala, Salme ja Kärla vald. Näiteks arutas Kärla vallavalitsus tuuleparkide teemaplaneeringut ja tuuleparkide võimalikke asukohti oma 22. oktoobri istungil ja leidis, et ei näe mingit otstarbekat põhjust lubada oma haldusterritooriumil tuuleparke rajada.

Ühtlasi soovib Kärla vallavalitsus oma haldusterritooriumi väljajätmist tuuleparkide rajamiseks lubatavatest aladest. Kärla vallavanem Villi Pihl ütles Saarte Häälele, et Kärla vallas asuvad tuulekoridorid Viidumäe looduskaitsealal ja miljööväärtusliku Karida küla juures, kuhu tuulikute rajamine pole lubatud.

Ainus võimalus on püstitada tuulepark sooalale, mis on aga tehniliselt mahukas variant. Tuuleparkide keelamisega soovib vallavalitsus juba aegsasti välistada võimalikud hilisemad vägikaikaveod tulevaste arendajatega. Agne Peetersoo sõnul peavad teemaplaneeringu koostajad valdade seisukohtadega arvestama ja tuuleparkidele vastu seisvaid valdu eelisarendatavate aladena teemaplaneeringusse ei kanta.

Samas ei ole ainuüksi valdade keeldumine põhjuseks, miks mõned suure potentsiaaliga tuuleenergia tootmise alad arvesse võtmata jäävad, kuna need alad on Saaremaal juba eelnevalt põhiliselt looduskaitseliste piirangute tõttu tuuleenergia tootmiseks suletud. Võrreldes teiste Lääne-Eesti maakondadega jääb kõige suurema tuuleressursiga Saaremaa just arvukate looduskaitseliste piirangute tõttu tuuleenergia tootmise seisukohalt üheks viletsamaks maakonnaks, rääkis Agne Peetersoo. Saaremaa on ümbritsetud Natura aladest, samuti on siin palju kotkapesi ja must-toonekure pesi, mille ümber on suured piirangualad.

Print Friendly, PDF & Email