Vallateede lumekoristusel ei tohi endiselt kasutada värvilist kütust (3)

Erimärgistatud vedelkütuse kasutamise kord lumekoristustöödel ei ole võrreldes eelmise talvega muutunud.

Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Järg ütles Saarte Häälele, et vedelkütuse erimärgistamise seaduse järgi ei laiene eriotstarbelise diislikütuse kasutamise õigus põllumajandusmasinatele, mis koristavad lund kohaliku omavalitsusega sõlmitud lepingu alusel.

Põllumajanduses kasutatavas traktoris on eriotstarbelist diislikütust lubatud lumekoristamisel kasutada vaid juhul, kui tee lumest puhtaks lükkamine on vajalik näiteks loomalauta pääsemiseks. Samuti suhtub eriotstarbelise kütuse kasutamise üle järelevalvet teostav maksu- ja tolliamet mõistvalt olukordadesse, kus näiteks kohalik omavalitsus vajab erakordse lumerohkuse tõttu põllumeestelt erandkorras abi, et tagada teede vajalik korrashoid ja läbitavus.

Kui põllumajandustootjal on aga omavalitsusega lumekoristustööde ametlik leping, loob see ebaõiglase konkurentsi teehooldust pakkuvatele ettevõtetele, mistõttu on selline tegevus karistatav, toonitas Urmas Järg. Oktoobris tegi Eesti põllumeeste keskliit rahandusministrile ettepaneku lõpetada 2011. aastast kütuse värvimine ja langetada erimärgistatud kütuse aktsiisimäära Euroopa Liidu lubatud miinimumtasemele.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Rainer Laurits ütles, et põllumeeste keskliidu ettepanek on rahandusministrini jõudnud. “Hetkel on vastus koostamisel ja seetõttu kahjuks midagi rohkemat öelda ei saa,” lausus Laurits, kelle sõnul peaks rahandusministri vastus valmima hiljemalt järgmisel nädalal.

Print Friendly, PDF & Email