Kuressaares tuleb kaugtöö-teemaline seminar

Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži eestvedamisel toimub Arensburgi hotellis järgmise nädala kolmapäeval rahvusvaheline seminar, kus arutatakse kaugtöö tegemise võimalusi ja vaadatakse üle käimasoleva projekti raames seni tehtud uuringud.

2010. aasta alguses käivitunud ja kaks aastat kestva projekti FLEX ehk Flexible Working Culture (paindlik töökultuur) eesmärk on paindlike töövormide ja kaugtöövõimaluste laiendamine ning nende mõjude uurimine. Projekti on kaasatud Edela-Soome ja Ahvenamaa saarestik ning Eestist Saaremaa. Projekti juhib Soome Turu ülikool, Eesti-poolne partner on TTÜ Kuressaare kolledž, rahastaja Interregi Kesk-Läänemere programmi saarestike ja saarte allprogramm.

Kuressaare kolledži direktori Anne Keerbergi sõnul uuri-takse selles projektis kaugtöö tegemise võimalikkust natuke teistpidisel moel, kui seda seni on mõistetud. “Kaugtööd uuritakse mitte selles harjunud võtmes, et võimaldada metsaküla inimestel suurtele firmadele kaugtööd teha ning selle töö tegemiseks ja sotsialiseerumiseks kaugtöökeskusi luua, vaid antud projekt vaatab teistpidist protsessi, kuidas firmad saadavad oma suuremaid või väiksemaid töötajate gruppe harjumuspärasest töökeskkonnast välja näiteks saartele kaugtööd tegema,” selgitas Keerberg.
Sealjuures uurib Soome töötervishoiu instituut, kuidas selline kaugemal töötamine mõjub inimeste motivatsioonile ja tervisele (katseisikud peavad päevikut, mõõdavad oma vererõhku, annavad süljeproove jms – toim). Projekti Rootsi-poolne partner Nordregio uurib, kuidas ühe või teise riigi poliitika, seadusandlus ja omavalitsuste tegevus kaugtöö rakendamist kas toetavad või takistavad.

Keerbergi sõnul asuks kaugtöö tegemise koht siis eeldatavasti mõnes looduskaunis turismitalus ja vältimatu tingimus oleks muidugi hea internetiühendus. Kui talus sellist head ühendust pole, siis sobib ka näit külaseltsi või valla ühiskondliku ruumi kasutamine, mis asub majutuspaiga läheduses. Niimoodi saavad ettevõtjad koos omavalitsustega välja pakkuda uudseid teenusepakette – kaugtöökohad saarestikus, kus töö on ühendatud meeldiva ajaviitmisega (matkamise, kalapüügi või seiklusmängudega).

Internetiühendusega turismitalusid on meil Saaremaal praegugi, kuid sääraseid terviklikke uudseid teenusepakette veel eriti ei pakuta. “Ootame seminarile kõiki, keda kaugtöö võimaluste laiendamise teema huvitab – turismiettevõtjaid ja valdade esindajaid, kes tahaksid sellist teenusepaketti oma piirkonnas välja arendada,” ütles Keerberg.

Seminarile on esinema palutud ka Kadri Seeder Eesti kaugtöö ühingust ja Aivo Lepp majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna talitusest. Nad annavad ülevaate, mida on Eestis kaugtöö arendamiseks tehtud ning kuidas plaanitakse EstWin projekti abil kogu Eestit katvat lairibaühendust rajada, mis võimaldaks kõikjal maapiirkondades kiiret andmesidet.

Print Friendly, PDF & Email