Ösel Fish eksitas tarbijaid suurelt

Tehnilise järelevalve ameti (TJA) kinnitusel oli Ösel Fishilt kontrollmõõtmisteks võetud 50 kalatootest vaid nelja toote täitekogus võrdne pakendil märgituga või sellest suurem.

“Kõigi 50 kontrollitud kalatoote keskmine täitekogus oli 7% väiksem pakendile märgitud kogusest. 50 tootest oli 22 toote puhul tegelik täitekogus üle 10% väiksem kui pakendil kirjas,” ütles eile Saarte Häälele TJA avalike suhete peaspetsialist Anu Võlma.

Ösel Fishi juhataja Ever Lipu varasema väite kohaselt oli 50 kinnispaki täitekogus mitmel tootel lubatust väiksem 3–6%, osal aga ka 5–8 protsenti suurem. “Eksimisvõimalus tekib käsitsi tootmise/doseerimise meetodil paratamatult,” väitis Lipp teisipäeval Saarte Häälele. Anu Võlma ütles aga eile, et kõige suurem mittevastavus oli koguni 24%, mis tähendab, et toote pakendil oli koguseks märgitud 240 grammi, kuid pakendis oli toodet kõigest 181,3 grammi.

“50 kontrollitud toote lõikes oli nn negatiivse hälbe ulatus erinev, kuid enamikul juhtudel olid täitekoguste mittevastavused lubatud piiridest väljas,” sõnas Võlma. Tehnilise järelevalve amet algatas Ösel Fish OÜ suhtes menetluse inimeselt laekunud kaebuse põhjal. “Puuduste kõrvaldamiseks on TJA teinud Ösel Fish OÜ-le rea ettekirjutusi. Ettevõtet kohustati probleemist kohe teavitama oma toodete edasimüüjaid ning tagasi võtma kõik väljastatud nõuetele mittevastavad kalatooted,” märkis Anu Võlma.

Samuti kohustati ettevõtet koostama ja kehtestama kinnispakkide täitekoguse kontrollimise korda, registreerima kontrolli tulemusi ning kasutama taadeldud mõõtevahendeid. Ever Lipp sõnas, et firma on ettekirjutusest teinud karmid järeldused ja eksimuste võimalus tootemassi määramisel on viidud miinimumini.

Print Friendly, PDF & Email