Küla ootas elektrit tagasi 63 tundi (7)

Küla ootas elektrit tagasi 63 tundi

RIKKE PARANDAMINE VÕTTIS AEGA: Marina Bachmann Eesti Energiat selgitas, et suveperioodil peab Eesti Energia Jaotusvõrk rikkest põhjustatud katkestuse tavaolukorras kõrvaldama 16 tunni jooksul. Foto on illustratiivne.
Foto: Peeter Kukk

Läinud nädala sügistorm jättis Saare maakonnas elektrita umbes 1700 inimest. Mustjala vallas asuval väikesel külal, kus elab püsivalt neli perekonda, tuli voolu tagasisaamist oodata 63 tundi.

Saarte Häälega rääkinud külaelanik (nimi toimetusele teada – toim) märkis, et elektrist jäid nad ilma neljapäeva õhtul kell 20.15 ning 15 minutit hiljem saatis ta Eesti Energia riketele sellekohase teate. “Siis me ei teadnud veel midagi, milles probleem, hommikul avastasime, et naabrimehe hoovis on kaks elektriposti pikali ja liin maas,” rääkis elektrita jäänud naine.

Seepeale pöördus ta uuesti Eesti Energiasse teavitamaks, kus rikke põhjus täpsemalt asub, mille peale oli talle elektrifirmast öeldud, et rike on registreeritud. Kuid ka laupäeval polnud keegi veel naise sõnul liine parandama tulnud ning lehest luges ta, et esmalt tehaksegi korda kõrgepingeliinid ja need asustatud punktid, kus rahvast rohkem.

“Meil on külas ainult 4–5 peret ja sellised jäävad lihtsalt tahaotsa. Ja siis tekkis pahameel, et kuidas väiksemad kohad on ikka nagu täiesti tühi koht. Sellistes kohtades elavad ju tavaliselt vanad inimesed – kuidas nemad siis hakkama saavad?” on selline suhtumine naise sõnul pisut mõistetamatu. Pühapäeva hommikul olid tehnikud viimaks kohal ja veerand neljaks saadi lõpuks elekter taas majja. “Aga kokku oli 63 tundi pimedust ja teadmatust,” tähendas naine.

Suuremad kohad enne väiksemaid

Eesti Energia pressiesindaja Marina Bachmann tunnistas Saarte Häälele, et möödunud nädalal tegi torm saarel tõepoolest palju pahandust ning tipphetkel oli seega ka väga palju elektririkkeid. Bachmanni sõnul tehakse rikete korral kõigepealt kaugjuhtimise teel ümberlülitamisi, et taastada toide klientidele võimalikult kiiresti seal, kus võimalik. “Nii toimisime ka seekord ning valdav osa riketest sai likvideeritud mõne minuti või mõne tunniga.

Siiski ei ole kaugjuhtimise teel võimalik taaspingestada kõiki kliente ning seetõttu on Eesti Energia Jaotusvõrgu rikkebrigaadid alati valves ning valmis välja sõitma oma teeninduspiirkonna piirides,” selgitas elektrifirma esindaja. Seoses suure rikete arvuga kaasati pressiesindaja sõnul läinud nädalal lisaks Jaotusvõrgu brigaadidele ka koostööpartnerite abi, et taastada elektrivarustus võimalikult kiiresti.

Marina Bachmann selgitas, et kui klient annab Eesti Energiale rikkest teada, siis rike registreeritakse ja võetakse rikkebrigaadide tööplaani. Kõigepealt likvideeritakse tema sõnul katkestused keskpinge liinidel ehk rikkeid likvideeritakse eelkõige vastavalt nendest mõjutatud tarbijate arvule ja ulatuslike rikete puhul ka omavalitsustega kokkulepitud prioriteetsuse alusel. “Kõigepealt saavad toidetud elutähtsad objektid, sh ka haiglad, päästeamet jms ja ka ettevõtted, kus on tegemist loomadega,” selgitas ta.

Järgmisel kuul tuleb väiksem arve

Rikete kõrvaldamise aeg võib sõltuda aga ka rikke raskusest ja ligipääsuvõimalustest. “Antud juhul oligi pikk rikke kõrvaldamise aeg seotud ulatuslike ja tehniliselt keeruliste riketega Saaremaa loodeosas, sh Mustjalas,” kinnitas Bachmann.

Selles piirkonnas oli tema sõnul mitu riket ja tehniliselt oli nende likvideerimine keeruline – puud olid langenud liinidele mitmes kohas, liinid olid katki ning ühe rikke parandamisel selgusid taaspingestamisel järgmised rikkekohad, mida tuli järjest likvideerida.

“Antud juhul kestis rike üle lubatud piirmäära ja seoses sellega vähendab Eesti Energia klientide järgmise kuu arvel võrguteenuse tasu,” lubas Bachmann, lisades, et see toimub automaatselt ja selleks ei pea klient ise midagi tegema.

Print Friendly, PDF & Email