Juhtkiri: Suure ja võimsa suhtumine

Kunagi õpetati koolis, et kommunismi jõudmise üks eeldusi pidi olema kogu maa elektrifitseerimine. Nüüd ei pürgi me kommunismi enam ammu, kuid demokraatliku riigi üks väärtusi võiks olla iga inimese väärtustamine, elagu ta siis pealinnas, provintsis või hoopistükkis metsakülas.

Oleme nõus, et ennekõike tuleb elektririkete puhul tagada elekter elutähtsatele objektidele, kuid me ei saa nõustuda sellega, et hajaasustusega piirkonnad jäävad Eesti Energia prioriteetsuse pingereas viimasele kohale – hea, kui enne järgmist tormi valguse majja saab.

See näitab suure ja võimsa suhtumist väikestesse ning kui me tahame rääkida kas või natukenegi regionaalpoliitikast (mis üldjuhul tuleb poliitikutele meelde vaid enne valimisi), tuleb just metsakülades luua inimestele elementaarsed võimalused elamiseks. Isegi pärast tormi.

Print Friendly, PDF & Email