Talupidajate keskliit tahab põuapiirkondade väljakuulutamist (3)

Eestimaa talupidajate keskliit tegi põllumajandusministeeriumile ettepaneku viia läbi uuring eesmärgiga selgitada välja 2010. aasta suve põuapiirkonnad.

Talupidajate keskliidu peadirektori Kaul Nurme sõnul paistis möödunud suvi silma sademete väga ebaühtlase jaotumisega erinevates Eesti paikades. Näiteks Ida-Virumaal ja Jõgevamaal moodustas juuli ja augusti keskmine sademete hulk vaid 7,5% keskmisest kuu normist ja päevased maksimumtemperatuurid kõikusid 10. juulist 14. augustini pidevalt vahemikus + 30 kuni +36 ºC.

Taimede kasv sisuliselt seiskus ning saagi kvantiteet ja kvaliteet langesid. Keskmine teravilja ja rapsi saagikus moodustas üksnes poole ja paiguti isegi vaid kuni kolmandiku paljude aastate keskmisest saagist. Keskmiste saakide alusel sõlmiti aga ostjatega müügilepingud, mille täitmine, eriti koguste osas, on tänaseks ebareaalne. Leping võimaldab varujatel nõuda sisse leppetrahve, kui tootja ei suuda tarnida lepingus ette nähtud kogust, kuid leping annab võimaluse vääramatu jõu korral sanktsioone ka leevendada.

“Oleme olukorras, kus kokkuostjad on seisukohal, et suvi polnud põuane ja et tegemist ei ole vääramatu jõuga,” osutas Kaul Nurm, kelle sõnul ei saa tootjad põuase suve tõttu tagasi saagi kasvatamiseks tehtud kulutusi ning lisaks ähvardab neid ka suur leppetrahv. Seega võiksid asjasse selguse tuua teadusasutused koos hüdrometeoroloogia instituudiga. “Usume, et viimaste kaasabil on võimalik läbi viia sõltumatuid uuringuid, mis annaksid valitsusele aluse kuulutada vastavad piirkonnad põuapiirkondadeks,” ütles Kaul Nurm.

Print Friendly, PDF & Email