Liiva raamatukogus peeti juubelit

Muhulaste jaoks on tänane lugemisaasta erilise tähtsusega. Just tänavu möödub 100 aastat esimese raamatukogu avamisest Muhus. Sel puhul peeti septembri lõpus Liival ka üks pisike juubelipidu.

Üritus Muhu lasteaia saalis algas Liiva raamatukogutöötaja Erika Pintsi lühikese avakõnega. Seejärel sai kuulata lasteaialaste ja Muhu põhikooli õpilaste esinemist. Lapsi juhendas Leena Peegel. Esimene pikem ettekanne oli kirjandusmuuseumi töötajalt Marin Laagilt teemal “Mida luges Juhan Smuul”. Teine ettekanne oli Helve Saartokilt, milleks oli pikk ja sisukas uurimus raamatukogude ajaloost Muhus. Erika Pints andis põhjaliku ülevaate Liiva raamatukogu tegevusest aastatel 1995–2010.

Ettekannetele järgnesid Erikalt lilled ja tänusõnad raamatukogu tegevuse toetajatele, koostööpartneritele ja endistele raamatukogutöötajatele. Mälestati ka neid endisi tublisid raamatukogutöötajaid, kes tänaseks meie hulgast lahkunud on. Pidulikule osale järgnes kohvilaud raamatukogus. Sealsamas sai tutvuda ka kahe väljapanekuga. Üks neist oli Helve Saartoki “Piiri ja Liiva raamatukogu kroonika” ja teine hõlmas muhulaste loomingut.

Print Friendly, PDF & Email