Muhu uudised: Olli ikka üks kange pidu küll (1)

Terit. Neh, mineva reede olli siis sii see suur päe, kui meite vald sai kahekümne voastaseks.

Muhulaste kohta oo ikka üteldud, et naad olla üks uhke rahvas. Aga miks me ep piakskid uhked olema, kui me elame Eesti kõege vanamas valdas. Sest Muhu olli uie Eesti aa esimene vald. Ja nõnna kut pidul ühest sõnavõtmisest meele jähi, et see põle mitte üksi valla sünnipäe, see oo ikka terve Muhu pidu. Kena olli voadata, et nii irmus palju kenasid ja rõemsaid inimesi olli kokku tuln. Pidus oln üle kolmesaa inimese.

Pidu akkas päeva koolimajas konverentsiga pihta. Sial reakis Bruno Pao pitka jutu valla tegemisest omadaegu. Muhu kulduurielust reakis Anne Auväärt, kis seda ise ui-ui kui pitka aega eest vädas. Kolmandamana reakis Aado Keskpaik, kis oo vallamajas oln küll majanduse, küll arenduse nõunik ja taa jutt olli valla ja erasektori koostööst. Neljandaks kandis Muhu muuseumi teadur Eda Maripuu ette Liisu Lehari uurimustöö Muhu valla loomisest. Muidugist jägus meenutusi koa endisele volikogu esimehele Jaan Keskülale ja kohal oln endistele vallavanamatele Heino Palule, Ain Saaremäelile ja Tiit Peedule.

Õhta olli sur kange pidu spordiallis. Vallavanam ja volikogu esimies (või mis mies, taa oo ju ikka naesterahvas) reakisid ja tänasid sõuksi inimesi, kes kõege kauemini oo valdas oma ammetis vastu pidan. Ja nii irmus palju olli neid, kis ollid tuln oma kingitustega õnne soovima. Sial olli muhulasi ja olli soarlasi. Muude uhkete asjade ulkas kingiti vallale juubeliks kohe ühtekokku kolm uut laulu.

Ja siis tulli sur uhke kontsert. Just igas vanuses muhulasi olli laulmas ja tantsimas ja pilli mängmas, lasteaa lastest soadik. Nõnna tulli ühtekokku mailmatuma pitk kontsert. Laasu Ivo, kes ristinimega oo Ivo Linna, juhtis õhtat. Pädaste mõis olli ead-paramad söömaraami lava piale pannud. Ja kui rahval kõhud täis, siis sai Ivo laulu ja Mihkli pilli järge tantsi vihtu.

Nüid oo pidu möödas ja takkajärgi aitüma kõikidele, kis vaeva nägid, et pidu ikka kena ja inimeste meele järge oleks. Kõikse suurema vati said vallamaja ja koolimaja rahvas, kommunaalameti mehed ja kaks tublid noorikud – Tiina Jõgi ja Triin Valk. Ja vallavanama eriti suur tänu oo Igor Raadelile, Reine Välile ja osaühingule Fhi-Fhi. Kui ma meite vallavanama Raido Liitmäe kääst küsisi, et kas taa jähi koa ikka piduga rahule, siis ta ütles moole: „Loomulikult. Kuidas see saaks teisiti ollagi!“ Ja mo kut pidulise mõte olli, et aitüma kõikidele muhulastele, et te sii ilmas olemas olete. Kui põleks muhulasi, siis põleks Muhu valda ja siis põleks nii uhked pidu koa oln mette.
Nõnna et olge ikka munuksed.

Print Friendly, PDF & Email