Meelis Sepal jääb maha 160 ha niidet

Meelis Sepal jääb maha 160 ha niidet

Foto: Tiina Luks

Kärla vallas tegutseval osaühingul Saare Saba ja Sarved jääb sel sügisel liigniiskuse tõttu koristamata niidet 160 hektari jagu.

OÜ Saare Saba ja Sarved juht Meelis Sepp (fotol) ütles Saarte Häälele, et Mullutu lahe ääres asuvatele poollooduslikele rohumaadele kogunes augustis pärast niitmist nii palju vihmavett, et võimatu on seal masinatega midagi koristada. Sepp rääkis, et ehkki kõnealune 160 ha suurune ala on küllaltki pehme, pole liigniiskus varem niite koristamisel takistuseks olnud. Seni on Mullutu lahe äärne hein alati loomadele söödetud. “Sel aastal sain heina ka mujalt varutud, seega söödavarumise poolt vaadates midagi eriti hullu pole juhtunud,” kinnitas Meelis Sepp. Ta lisas, et tänavune niide mädaneb ilmselt ära, sest reeglina on kogu ala kevadel ja sügisel kaetud kuni poolemeetrise veekihiga.

Möödunud nädalal esitas Meelis Sepp PRIA-le avalduse, kus andis teada, et liigniiskuse tõttu ei ole niidet võimalik tähtajaks koristada. Niitmise ja niite koristamise tähtaeg on poollooduslikel kooslustel 1. oktoober ning hiljemalt järgmise aasta 1. maiks peab niide olema ka ära veetud. PRIA kontrollibüroo võttis Saare Saba ja Sarved kohapealse kontrolli valimisse ja vastav info koos kontrollimise ettepanekuga saadeti keskkonnaametisse, kes tegeleb Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste kontrollimisega.

PRIA otsetoetuste kontrollibüroo peaspetsialist Mihkel Puusepp ütles, et määrus näeb sellise nõuete rikkumise eest ette toetussumma vähendamise kuni 99%. Konkreetne sanktsioon selgub pärast kohapealset kontrollimist, arvesse võetakse ka taotleja esitatud avaldust, tema valmisolekut nõuet edaspidi siiski teatud tähtajaks täita ja kohapeal valitsevat olukorda. Käesolev niitmise ja niite koristamise nõue kuulub samaaegselt ka HPK (head põllumajandus- ja keskkonnatingimused) pindalapõhiste toetuste nõuetepaketti, mille rikkumine võib kaasa tuua ka rikkujast taotleja teiste toetuste vähendamise.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhib tähelepanu, et poollooduslike koosluste (PLK) hooldamise toetuse taotlejail, kellel on viieaastane kohustuseperiood pooleli, on ka võimalus aastal, mil pole võimalik PLK nõudeid täita, teatada sellest PRIA-le ja loobuda sel aastal toetuse taotlemisest selle koosluse või ala osas. Sel juhul ei maksa PRIA sel aastal vastavat toetust, kuid kohustus ei katke ja sanktsiooni ei järgne. Järgmisel aastal võib taotleja kohustust jätkata ja taas poollooduslike koosluste hooldamise toetust taotleda.

Print Friendly, PDF & Email