Jänedal otsiti rannakaluritele võrdsemaid võimalusi

Saare maakonna kalurite palvel eelmisel teisipäeval Jänedal kokku kutsutud ümarlaual arutati mitmeid võimalusi, kuidas vältida Liivi lahes räimekvoodi ülepüüki ja tagada erinevate maakondade kaluritele võrdsemaid püügivõimalusi.

Teadaolevalt on Pärnu kalurid juba kaks aastat teinud räime ülepüüki, mille tulemusena Euroopa Liit vähendab järgmiseks aastaks mõeldud püüginormi. Suurim probleem on, et kuigi ülepüük toimub Pärnus, on vastutus kollektiivne, mis tähendab, et kvoodi vähenemist saavad oma nahal tunda ka saarlased.

Arutelul, kus lisaks Saaremaa ja Pärnu kalurite esindajatele osalesid keskkonna- ja põllumajandusministeeriumi, Eesti kalaliidu ja Eesti kalurite liidu esindajad, pakkus Saarte Kalandus MTÜ välja võimaluse, et kvoot jagataks püügivahendite peale ehk siis iga kalur ise teaks, kust ja millal püüab, ning see annaks ehk kalurile võimaluse leida ka sobiv kokkuostuhind.

Individuaalkvoodi poolt räägib asjaolu, et see võimaldaks panna vastutuse ülepüügi eest konkreetsele kalapüüdjale ja nõuda temalt sisse tasu loodusele tekitatud kahju eest. Individuaalse kvoodi vastu oli ministeeriumil peamine argument raskused püügiandmete kogumisega. Kardetakse, et kalurid hakkavad andma ebakorrektseid andmeid ja kala veetakse kaldale ebaseaduslikult. Samas tuli tõdeda, et räimepüük ei ole ühe-kahe kala püük ning paaditäit kala ei ole eriti võimalik saladuskatte all roostikust kaldale tarida, vaid selleks läheb ikkagi vaja sadamat.

Teise võimalusena oli kõne all maakondlike püügikvootide kehtestamine. Siiski ei suudetud jõuda ühisele seisukohale, mille järgi see kvoot paika panna. Erinevaid tegureid arvesse võttes jääks ikka üks või teine maakond kehvemasse seisu. Arvesse võttes eelnevate aastate räime väljapüügimahtusid, tegime eelnevalt kirjaliku ettepaneku eraldada Saare maakonna rannakaluritele 2011. aastal Liivi lahes vähemalt 400 tonni räimepüügi-kvooti. Pärnu esindajad sellega ei nõustunud.

Ministeeriumipoolne lahendus oleks sulgeda räimepüügikvoot, kui 90% kvoodist on püütud. Sel aastal sellega siiski hakkama ei saadud, sest imekombel püüdsid Pärnu kalurid kuue päevaga, mis jäi sulgemisest teatamise ja sulgemise vahele, välja 22% kogu kvoodist ja tekitasid taas kvoodi ülepüügi.

Teadaolevalt vähendatakse igal järgneval aastal kalapüügikogust samal veekogul eelneva aasta ülepüütud kalakoguse võrra ja kui ülepüüki teostatakse samal veekogul suurtes kogustes kaks järjestikust aastat, siis kasutatakse vähendamisel koefitsienti 1,5. Kes arvutada oskab, see mõistab, et lubatud räimekvoodi pideval ületamisel muutub kalapüügivõimalus nullilähedaseks.

Tiiu Kupp
MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht

Print Friendly, PDF & Email