Lapse alkoholivaba elu peab algama enne sündi

Lapse alkoholivaba elu peab algama enne sündi

 

Alates 1999. aastast tähistatakse iga aasta üheksanda kuu üheksandal päeval rahvusvahelist fetaalse alkoholisündroomi (FAS) päeva. See kuupäev sai valitud rõhutamaks, et raseduse üheksa kuu jooksul peaks alkoholist täielikult hoiduma.

Alkohol on teratogeen ehk aine, mis võib tekitada loote arenevas ajus väärarenguid. Kirjeldatakse alkoholi teratogeenset toimet loote silmadele, näole, hammastele, skeletile, südamele ja kõige enam närvisüsteemile. Lapse aju areneb kõige intensiivsemalt üsasisesel eluperioodil. Ükskõik millisel raseduse kuul naine alkoholi tarvitab, avaldab see alati mõju ka lootele. Kusjuures kogus, mis võib olla ohutu emale, võib olla ohtlik väikesele arenevale lootele.

Juba enne sündi võib ema mõtlematu käitumine rikkuda lapse elu. Alkoholi põhjustatud kahjustused on pöördumatud ja ka ravimatud. Samas tuleb meeles pidada, et need kahjustused on 100% ennetatavad ning on põhjustatud ainult loote kokkupuutest alkoholiga. FAS-i kõige tõsisem probleem on kesknärvisüsteemi kahjustus. Kahjustussümptomid ilmnevad enamasti hilisemas eas madala IQ, aeglase arengu, käitumishäirete (hüperaktiivsus, suhtlemisraskus, korrale ja reeglitele allumatus) ja õpiraskuste (halb mälu, keskendumisvõime- ja tähelepanuhäired) kujul.

Alkoholist põhjustatud sünnidefektide spekter on väga lai ning sõltuvalt erinevatest tingimustest, mille seas on kindlasti ka tarvitatud alkoholikogused, võib kahju väljenduda väga erineval moel. Väga sageli jääb algne põhjus tuvastamata ning lapsele õige diagnoos määramata. Sel juhul on eriti suur oht, et eluks ajaks vigastatud laps paistab ühiskonnale lihtsalt probleemse käitumisega indiviidina, kes varem või hiljem satub distsiplinaarsüsteemi.

Kanada on üks aktiivsemaid riike alkoholist põhjustatud sünnidefektide uurimisel ning sealsed teadlased on hinnanud, et kogu elanikkonnast on umbes 1% vastava diagnoosiga. Alkoholist tingitud sünnidefektide all kannatab hinnanguliselt (keegi ei tea täpset arvu) 25–40% vangidest. Kusjuures Kanada advokatuur avaldas hiljuti resolutsiooni, milles kutsutakse FAS-diagnoosiga seaduserikkujate dekriminaliseerimisele.

Sagedasti on tegemist inimestega, kes ei ole suutelised oma tegude eest vastutama ega ole olnud teadlikud oma tegude tagajärgedest. Suurel osal FAS-diagnoosiga inimestest on normaalne intelligentsus, kuid nad ei ole alati võimelised seda intelligentsust õigesti rakendama. Kuigi Kanada näitel võib 1% elanikkonnast paista väikese hulgana, on FAS mentaalse
taandarengu juhtiv põhjus lääne tsivilisatsioonis. Ja rõhutan taas kord – tegemist on 100% ennetatava probleemiga.

Teadus ei ole tõestanud mitte ühegi alkoholikoguse kahjutust ema kõhus olevale lapsele. Millest tulenevalt peaks lapseootel või rasedust planeeriv naine alkoholist täielikult hoiduma. Iga hüperaktiivsuse juhtum ei ole muidugi alkoholi põhjustatud. Nii nagu tuleb hoida lapsi, tuleb kaitsta ka emasid igasuguse süüdistamise ja vääritimõistmise eest. Ometi ei ole asi ju niivõrd emades, vaid siiski lastes, kel on õigust täisväärtuslikule ja tervele elule.

Lauri Beekmann
Eesti karskusliidu esimees

KOMMENTAAR
Thea Rahumeel
Kuressaare haigla sünnitus-günekoloogiaüksuse vanemarst.

Kõige õigem on lapseootel naisel alkohoolsete jookide tarvitamist täielikult vältida, sest pole täpselt teada, kui suure koguse alkoholi võib lapseootel ema tarvitada loodet kahjustamata.

Alkohol pääseb loote vereringesse üsna samas koguses nagu ema organismi, iga suutäis saab jagatud lapsega. Joodud alkoholi lagundamine võtab aga loote organismil kaks korda rohkem aega. Osa uuringutest on tuvastanud, et klaas veini, vahuveini või õlut ei tekita lootel veel probleeme.
Suuremad alkoholikogused raseduse ajal võivad aga kaasa tuua juba tõsiseid kahjustusi – enneaegsus, loote ebaküpsus, vaimne alaareng, arengudefektid.

Riskid on tihedalt seotud joodud alkoholi hulgaga – mida rohkem jood, seda enam kannatab tulevane ilmakodanik. Rasedusele ohutut alkoholikogust ei oska ilmselt keegi täpselt nimetada ja seepärast väldi alkoholi, et ei oleks endale hiljem etteheiteid joodud klaasi veini pärast.

Print Friendly, PDF & Email