Tõnu Post: head töötajat on piimafarmi raske leida (23)

Tõnu Post: head töötajat on piimafarmi raske leida

NAERATUS: Tõnu Postil on hea meel, et kõik ühistu töölised on heade oskuste ja suure töötahtega.

Põllu- ja metsamajandussektoris valitseb juba praegu sisuline tööjõupuudus, seda eeskätt oskustööliste ja spetsialistide osas, kellest tunneb puudust vähemalt kolmandik kõikidest ettevõtetest, selgub OÜ Kera tehtud uuringu kokkuvõttest.

Kõige rohkem napib mehhanisaatoreid/traktoriste ja lüpsioperaatoreid/lüpsjaid, aga ka agronoome, zootehnikuid ja suurloomade veterinaararste. Kõljala ühistu juht Tõnu Post tõdes, et uuringu järeldused on väga õiged ning heast ja õppinud tööjõust on puudus ka Saaremaal. “Tegelikult on see täitsa probleem, kusjuures ma julgen küll öelda, et ka palgad ei ole põllumajanduses enam kõige viletsamad,” sõnas Post.

Masinad on kallid ja nendega töötama saab usaldada ainult sellist inimest, kellel on olemas teadmised ja hoolsus. Sama lugu on ka lüpsjatega, sest tegemist on ikkagi toiduainete tootmisega, kuhu lohakal inimesel pole asja.
Hea ja usaldusväärse töötaja leidmisega võib Tõnu Posti sõnul üsna kaua aega minna. “Mingi aeg otsisime siin mehhanisaatorit, käis siin uurimas mitu meest, ühte isegi proovisime, aga saatsime sellegi minema, sest ta ei saa töödega niimoodi hakkama, nagu peaks või nagu ta lubas,” rääkis ühistu juht.

Töötukassa kaudu mehhanisaatoritööd otsivate meeste nimekirjas jäi Postile silma ka mitu omakandi meest, kel on paraku küljes kas viinaviga või kelle suhtumine töösse ja masinatesse on hooletu. “Mul ei ole tööl mitte üht joomameest ja ma ei võta neid ka ning kui peaks ilmnema, et keegi läheb eluga väga pahuksisse või hakkab jooma ohjeldamatult, siis ei ole minul temaga midagi teha,” lausus põllumajandusettevõtte juht. “Olen mitmele proovima tulnud mehele öelnud, et kõige tähtsam on see, et me saaksime töötegemisest ühte moodi aru, ja kui me ühtemoodi aru ei saa, siis ei ole meil rohkem midagi rääkida.”

Ka lüpsjakohale otsib Kõljala ühistu inimest juba teist kuud, neil, kes on end seni pakkumas käinud, on kõigil midagi puudu jäänud. OÜ Kera tehtud uuringus viidatakse muuhulgas, et peamised raskused põllumajandusse töötajate leidmisel on tingitud maaelu madalast mainest ja palgatasemest, mistõttu noored, isegi kui nad õpivad vastavaid erialasid, neil hiljem tööle ei asu. Tõnu Posti sõnul on palga tase firmades väga erinev. Need firmad, kes on vähe investeerinud ja kelle tehnika on vana, ei saagi eriti palka maksta, sest neil on tööjõudu liiga palju ja hulk tööd kulub näiteks masinate remontimiseks.

Ettevõtetes, kus on tulevikumõttega investeeritud, ei pea juhid töötajatele makstavat palka aga häbenema. “Ega me eriti ei püüagi vähem maksta, vaid püüame maksta nii, et inimene saaks selle palgaga normaalselt ära elada,” rääkis Tõnu Post. Tõsi, Soome palku Eesti põllumajandusettevõte maksta ei suuda, aga see on ka paratamatu. Küll aga suhtuvad põllumajandusettevõtted, võrreldes mõne suurema tööstusettevõttega linnas oma töötajatesse üldjuhul palju personaalsemalt ja abistavamalt. “Usun, et linna ettevõtetes on töötaja palju anonüümsem. Ta käib kellast kellani tööl, ülejäänu ei ole nagu teiste asi,” osutas Tõnu Post.

“Maal olles ja koos seda elu elades jõuab töötaja mure alati ülespoole välja ja tal on lihtsam abi küsida. Selles mõttes on maa keskkond palju elutervem,” lisas ta. Kõljala ühistu juht tõdes, et seoses investeeringute ja tehnoloogilise pargi jaluleseadmisega on inimesi ühistus tunduvalt vähemaks jäänud, jäänud on vaid parimad. “Meil on iga mehe kohta, kes meil tööl on, hea sõna öelda. Ainult tublid mehed saavadki meil hakkama,” kinnitas Post.

Samuti piimatootmisega tegeleva Kangru Farmer OÜ juht Rein Sepp ütles, et kui piimatootmisega väga kõrgel tasemel tegeleda, siis napib töölisi kindlasti. “Ma usun, et meil ei ole isegi niisuguseid traktoriste, kes suudaksid väga peene tehnikaga tööd teha,” lausus Kihelkonna vallas tegutseva ettevõtte juht. Probleemiks võib pidada ka vetarstide nappust, sest praegu on Kihelkonna, Lümanda, Kärla ja Mustjala valla peale vaid üks veterinaararst.

Print Friendly, PDF & Email