Linn otsib taas vanemarhitekti

Kuressaare linnavalitsus kuulutas välja konkursi vanemarhitekti leidmiseks. Linn otsis vanemarhitekti konkursiga ka kevadel, kuid siis otsustas väljavalitud inimene Saaremaale tulekust siiski loobuda.

Vanemarhitekti ülesandeks on linna arhitektuuri- ja planeerimisalase töö tegemine ning projekteerimistingimuste ja detailplaneeringute lähteseisukohtade vormistamine.

Kandidaatidel eeldatakse erialase kõrghariduse ja erialase töökogemuse olemasolu. Ka peab tulevane vanemarhitekt tundma ehitus- ja planeerimisvaldkonda reguleerivaid õigusakte ning oskama koostada detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ja muinsuskaitse eritingimustega seotud dokumentatsiooni.

Print Friendly, PDF & Email