Tuugenipüstitaja nõuab Kaarma vallalt 14 000 krooni päevas (14)

Sikassaarde kolme tuulegeneraatori püstitamise keelamine tõi Kaarma vallale kahjutasunõude, mis ulatus eelmise neljapäeva seisuga ligi poole miljonini ja suureneb iga päevaga 15 000 krooni võrra.

Hiiglasliku kahjutasunõude otsa kukkus Kaarma vallavalitsus seetõttu, et peatas 3. augustil Sikassaare külla kolme tuulegeneraatori püstitamiseks antud ehitusloa. Nimelt avastas vald, et juba 2007. aasta aprillis antud ehituslubadel puudub lennuameti heakskiit. Saarte Hääl on varem kirjutanud, et Sikassaare tuulepargi rajamine toob kaasa lennuohutusprobleemid, mille tulemusel võib Kuressaare lennujaama värskelt valminud 500-meetrine lennurajapikendus kasutusest sootuks välja jääda.

Sel aastal lõppenud rekonstrueerimistööde käigus pikenes lennuvälja maandumisrada 1518 meetrilt 2000 meetrile ning nüüd tahab lennuamet generaatorite maksimaalselt lubatud kõrgust vähendada lennuohutuse tagamiseks 75 meetrini. Ehituslubade peatamisele esitas omakorda vaide OÜ Stacey esindaja, Aivar Pilve advokaadibüroo. Seitsmeleheküljelises vaides selgitab vandeadvokaat Urmas Kõrgesaar vallavalitsusele juriidilisi asjaolusid, mis muudavad vallavalitsuse ettekirjutuse ehitaja seisukohalt vaadates õigustühiseks.

Olulisim punkt Kõrgesaare kirjas on see, et lennuameti kooskõlastuse saamine oli Kaarma vallavalitsuse kohustus. Seda vastavalt lennundusseadusele, mis ütleb, et kui projekteerimistingimustes nähakse ette üle 45 m kõrguse ehitise olemasolu, peab kohalik omavalitsus kooskõlastama projekteerimistingimused lennuametiga. Advokaat lisab, et pealegi on lennuamet juba 2005. aastal seadnud Sikassaare tuulegeneraatorite kõrguse maksimumiks 83 meetrit merepinnast. OÜ Stacey esindaja väitel on see tingimus täidetud ja ehitusluba lennuameti nõuetega kooskõlas.

Urmas Kõrgesaar viitab, et Kaarma vallal on võimalik endal ehitusprojekt lennuametile esitada ja et vallavalitsus on eiranud ettekirjutuse tegemisel omapoolset ehitusloa taotlemise menetlust reguleerivate seaduste rikkumist. Advokaat lõpetab arvutusega, mille sisuks on sadadesse tuhandetesse ulatuv kahjunõue. Nimelt märgib Urmas Kõrgesaar, et OÜ Stacey on laenanud tuulegeneraatorite püstitamiseks 17,2 miljonit krooni ning ehitustegevuse peatamine põhjustab firmale ebamõistlikult suuri kulutusi.

Pangalaenult arvestatakse iga päev 2211 krooni intressi ning kuna jääb teenimata ka tulu, ulatub päevane kahju 14 966 kroonini. Advokaadi väitel kogunes juba ainuüksi ajavahemikul 4. augustist kuni vaide esitamise päevani, 4. septembrini 449 885 krooni. Stacey esindaja nõuab Kaar-ma vallalt ettekirjutuse kehtetuks tunnistamist, viivitamatult ehituse jätkamise lubamist, kahju hüvitamist ja lennuametilt kooskõlastuste taotlemist.

Samal teemal: “Tuulepargi ehitus võib muuta Kuressaare lennuraja pikenduse mõttetuks”, Saarte Hääl, 27. juuli 2010.

Print Friendly, PDF & Email