Suitsuvarguse karistuseks 180 tundi tööd (3)

Kuressaare kohus mõistis Säästumarketist paki sigarette varastanud mehele karistuseks 180 tundi üldkasulikku tööd. Varasemalt 13 korral kriminaalkorras karistatud Arved Mai (43) varastas süüdistuse järgi Kihelkonna mnt Säästumarketist paki sigarette Malboro Red maksumusega 40 krooni.

Varem süstemaatiliselt vargusi toime pannud mees toppis paki põue ning lahkus poest, läbides kassaliini kauba eest tasumata. Viimati karistas kohus Arved Maid mullu oktoobris, mil Harju maakohus saatis ta varguse eest kaheks kuuks vangi. Suitsuvarguse eest otsustas Kuressaare kohtumaja Maile määrata kolm kuud vangistust, mis asendati 180 tunni üldkasuliku tööga. See tuleb ära teha ühe aasta jooksul.

Kohus märkis, et kui süüdimõistetu hoidub kõrvale üldkasulikust tööst, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kohus kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata talle mõistetud vangistuse täitmisele. Lisaks mõistis kohus Mailt välja riigituludesse 6525 krooni.

Print Friendly, PDF & Email