Sotsiaaltöö korralduse eriala võimalik õppida ka Saaremaal (dokumendid esita tänaseks!) (9)

Tartu ülikooli Pärnu kolledž on valmis käesoleva aasta sügisel tooma Kuressaarde kohapeale sotsiaaltöö korralduse (rakenduskõrgharidusõppe) õppekava.

Sotsiaaltöö korralduse eriala käivitati Tartu ülikooli Pärnu kolledžis 1998. aastal. Tegemist on rakenduskõrghariduse õppekavaga, mis lisaks sotsiaaltöö teooria ja praktika õpetamisele sisaldab ka majandusteaduste ja avaliku halduse elemente. Eesmärk on koolitada Eesti omavalitsusasutustele ja muudele avalik- ning eraõiguslikele institutsioonidele spetsialiste, kes suudavad tegutseda sotsiaaltöötajana või sellealase tegevuse korraldajatena.

Sotsiaaltöö korralduse eriala on mõeldud neile, kellel on Eesti keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus ning kes täidab vastuvõtueeskirjas kehtestatud nõuded, kellel on  huvi sotsiaalvaldkonna vastu ning soov osaleda sotsiaalprobleemide lahendamises ja sotsiaalsete protsesside juhtimises ning kellel on loogilise mõtlemise võime ja üldised teadmised ühiskonnast, ajaloost, kultuurist jm valdkondadest.

TÜ Pärnu kolledžisse tuleb sotsiaaltöö korraldust õppima tulla, sest Pärnu kolledžis pakutav sotsiaaltöö korralduse eriala ühendab endas just parasjagu teoreetilist ja pragmaatilist. Sotsiaaltöö korralduse alane rakenduslik kõrgharidus annab suhteliselt suure praktikamahu ning paindliku, integreeritud õppekava kaudu teatud konkurentsieelise erialase karjääri tegemiseks ning on samas piisav jätkamaks akadeemilist liini magistriõppes.

Õppekava koosneb sotsiaal- ja majandusteaduste alusmoodulitest, sotsiaaltöö suunamoodulist, sotsiaaltöö korralduse erialamoodulist ja sotsiaaltöö teooriate ja meetodite moodulist. Õppeaeg avatud ülikoolis on 4 aastat, õppekava mahuks on 180 ainepunkti (EAP). Õppida saab nii riigieelarvelistel kohtadel kui ka tasulises õppes.

Õppekogunemine toimub tavaliselt kord kuus neljapäevast laupäevani Kuressaares, Pargi tn 5A majas. Mõningaid üldaineid, mida õpetatakse kõikidele kolledži erialadele koos, tuleb siiski õppida Pärnus sessioonidel käies. Õppejõududeks on oma eriala professionaalid TÜ Pärnu kolledžist ja mujalt Eesti kõrgkoolidest.

Marju Medar, PhD
TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö dotsent,
sotsiaaltöö korralduse osakonna juhataja

Dokumendid esita tänaseks!

Kuressaare õppegrupi töö hakkab toimuma Kuressaares juhul, kui õppijaid on vähemalt 15. Kui õppijaid on alla 15, tuleb üliõpilastel arvestada õppetöö korraldamisega Pärnus.

Vastuvõtudokumente saab esitada Kuressaares, ülikoolide keskuses 16. augustist 3. septembrini või SAISi vahendusel. Lisainformatsioon tel 45 39 839, 52 24 499 või e-postil yks@tt.ee . Täpsem informatsioon õppekava ja õppimisvõimaluste kohta on kättesaadav kolledži kodulehelt http://www.pc.ut.ee . 

 

Print Friendly, PDF & Email