Golfifirma sai vastu näppe

Kuressaare golfiväljaku omanikfirma Saaremaa Golf AS ja selle nõukogu esimehele kuuluv ettevõte Spoleman kaebasid justiitsministeeriumile väljaku operaatorfirma pankrotihalduri peale, kuid ministeeriumist nad õigust ei saanud.

Lisaks taotlevad Saaremaa Golf ja Spoleman Kuressaare kohtumajalt Saare Golf Traveli pankrotihaldurile Veli Kraavile hundipassi andmist. Kohtunik Külli Mõlder ütles Saar-te Häälele, et ettevõtete väitel ei kaitse Veli Kraavi kõigi võlausaldajate huve võrdselt ja püüab hoonestusõiguse alusel püstitatud ehitise ära müüa koos teenuse pakkumise lepinguga ehk rohkem kasu andval viisil.

Pole midagi ette heita

Kohtuniku sõnul kohus küll arutab Saaremaa Golfi ja Spolemani taotlust, kuid juba on teada, et samasisulisele kaebekirjale andis justiitsministeerium vastuse, et Veli Kraavile pole midagi ette heita.
Justiitsministeeriumi järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa teatas Saaremaa Golfi juhatuse liikmele Torel Neiderile ja Spolemani juhatuse liikmele Jüri Tiitusele (kes on ühtlasi Saaremaa Golfi nõukogu esimees – toim), et pankrotihaldur ei ole oma kohustusi OÜ Saare Golf Travel (pankrotis) pankrotiasja menetlemisel rikkunud.

“Puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et haldur oleks ühtesid võlausaldajaid teistele eelistanud,” märkis Vaikmaa. Tema sõnul ei saa justiitsministeerium anda hinnangut, kas pankrotihalduri seisukoht operaatorteenuse osutamise lepingu jätkamise vajalikkuse osas on pankrotimenetluse seisukohalt kõige otstarbekam või mitte.

Vaikmaa kinnitusel on tegemist halduri ainupädevusse kuuluva otsustusõigusega ja justiitsministeerium ei saa haldurit sundida lepingu täitmist jätkama või selle täitmisest hoiduma. “Olgu lisatud, et kõnealuse lepingu osas on võlgniku ja Saaremaa Golfi AS-i vahel käimas kohtumenetlused, mistõttu ministeerium ei saa hakata paralleelselt poolte vahelisi õigussuhteid hindama. Lepingute täitmise pinnalt kerkivad vaidlused ja lahkhelid vaieldakse selgeks kohtus,” teatas Gunnar Vaikmaa.

Vaidlus lepingu üle

Golfifirma omanik Saaremaa Golf ja väljaku operaator Saare Golf Travel läksid nugade peale pärast seda, kui operaatorile kuulutati välja pankrot.
Ehkki Saaremaa Golf AS oli andnud varem väljaku mänguõiguse müügi lepinguga ainult Saare Golf Travelile, alustas aktsiaselts kevadel ka ise teenuste müüki, seda aga odavamalt kui operaator.

Seepeale lasi Saare Golf Traveli pankrotihaldur Veli Kraavi kohtul selle ära keelata, et kaitsta firma võlausaldajate huve. Enne golfihooaega leppisid firmad müügiõiguse jagamises küll kokku, kuid lepingu üle käiv vaidlus on püsti siiani.

Print Friendly, PDF & Email