Üheksa suurpere saab kodutoetust

Riik otsustas eraldada 276-le nelja- ja enamalapselisele perele kodutoetusteks kokku 35 miljonit krooni. KredExi kommunikatsioonispetsialist Kristina Samra ütles Saarte Häälele, et Saare maakonnast sai kodutoetust üheksa lasterikast perekonda kokku summas 983 126 krooni.

Toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu 2008. ja 2009. aastal ühe pereliikme kohta 198,66 krooni kuus, peredes on keskmiselt 4,9 last ja elatakse 3-toalisel elamispinnal, mille suuruseks on 47,1 m². Kokku laekus Kred-Exile 758 taotlust kogusummas 73,3 miljonit krooni.

Tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ja kelle sissetulek leibkonna ühe liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 4350 krooni kuus.

Print Friendly, PDF & Email