Salme alevik läheb talvele vastu uue katlamajaga (6)

Salme aleviku vana tsentraalkatlamaja lõpetab tegevuse ja sellest kütteperioodist hakkab alevikku kütma põlevkiviõlil töötav SW Energia OÜ konteinerkatlamaja.

“Lõpetame selle kivisöega tahmamise ära siin,” ütles Saarte Häälele Salme katlamaja haldava OÜ Salme SVK juht Jaan Majorov, kelle sõnul olid aastakümneid tagasi ehitatud katlamaja peamised miinused saastamine ja käsitsi töö. “Meil oli siin, kuidas nüüd öelda, kühvliga kütmine – 1918. aasta tase,” nentis Majorov.

Vana katlamaja sulgemise tõttu kaotab töö kaks katlakütjat. Uus täisautomaatne katlamaja on varustatud kauglugemis- ja monitooringseadmetega, mis edastavad hoolduspersonalile informatsiooni ööpäevaringselt. Jaan Majorov rääkis, et uue katlamaja teema on päevakorral olnud juba mitu aastat. Algul plaaniti üle minna kohalikule kütusele, sellest mõttest aga siiski loobuti, kuna see oleks vallale kaasa toonud küllalt suure omafinantseeringu kohustuse.

“Praegu saame nii hakkama, et vald ei pea alguses midagi konkreetselt välja käima, kõik kajastub hiljem soojahinnas,” selgitas Majorov, lisades, et esialgse kokkuleppe kohaselt soojusenergia hind, vaatamata uuele operaatorile, Salme alevikus senist taset ei ületa. Saaremaal kokku kuut katlamaja haldav SW Energia OÜ juhatuse esimees Tarmo Saarts ütles, et soojusenergia hind Salmel ilmselt hoopis langeb.

Esimene aasta läheb ettevõttel soojusvõrgu vigade ja lekete väljaselgitamiseks. Ühtlasi otsib ettevõte võimalusi investeeringutoetuse saamiseks, et viia soojatootmine Salme alevikus edaspidi kohalikule küttele. Kohalikule küttele üleminek sõltub investeeringutoetuse saamisest, sest ilma toetuseta on sedavõrd väikse võrgu üleviimine biokütusele ülemäära kulukas ja viib soojahinna liiga kõrgeks.

Print Friendly, PDF & Email