Signaalvähi leidmine toob kalapüügikeelu (3)

Signaalvähi leidmine toob kalapüügikeelu

 

Keskkonnaministeerium valmistab ette määruse muudatust, millega keelatakse Lümanda vallas Riksu ojas ja järves avastatud signaalvähkide tõttu seal kalapüük.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus ütles, et seoses vähikatku leviku suure ohuga palub ministeerium juba praegu hoiduda vee kasutamisest ja kalastamisest Riksu ojas ja järves, sest vee ja kalapüügivahenditega võib vähikatku tekitaja jõuda ka teistesse veekogudesse, teatas BNS.

Augustis avastati jõevähi varude uuringu käigus Riksu ojas arvukalt võõrliigi signaalvähk (pildil vasakul) isendeid. Eestile omast jõevähki (pildil paremal) seirepiirkonnast ei leitud, kuigi veel mullu olid harrastuspüüdjad jõevähke Riksu ojast püüdnud. Jõevähi kadumine võib olla tingitud sellest, et Riksu ojja on toodud haigust kandvad signaalvähid, kes ise vähikatku ei haigestu.

Looduskaitseseaduse kohaselt on Eestisse keelatud tuua looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliikide elusaid isendeid, kelle hulka kuulub ka kolm vähiliiki: signaalvähk, kitsasõraline vähk ja ogapõskne vähk.
Selle teo eest võib füüsilist isikut karistada kuni 18 000 krooni suuruse rahatrahviga. Kuna signaalvähid looduslikul teel Riksu ojja kuidagi sattuda ei saanud, siis on kindel, et need tõi sinna inimene.

Print Friendly, PDF & Email