Saatuslik august 1940 – Eesti annekteerimine (1)

Saatuslik august 1940 – Eesti annekteerimine

 

Tänase lehe ajalooküljel jätkame sündmuste vaatlemist, mis leidsid aset saatuslikul 1940. aastal. 19. ja 26. juuni ning 24. juuli Saarte Hääles oli juttu sellest, mis toimus seitse aastakümmet tagasi juunis ja juulis. Tuletagem meelde, et 17. juunil 1940 algas Nõukogude okupatsioon ja 21. juunil oli president Konstantin Päts Nõukogude Liidu survel sunnitud ametisse kinnitama uue nn juunikommunistide valitsuse eesotsas Johannes Vares-Barbarusega.

Selle koosseisus oli ka kolm saarlast (vt 19. juuni SH); juuli keskel toimusid aga Moskvale kuuleka riigivolikogu valimised ja 21. juulil nimetas see uus “parlament” meie riigi nõukogude sotsialistlikuks vabariigiks ning tegi ettepaneku astuda NSVL-i koosseisu.

Täna jälgime kogu selle kurbmängu lõppvaatust – Eesti riigi annekteerimist. Nagu ikka, on meie peamiseks allikaks tookordses Saaremaa ainsas ajalehes Meie Maa ilmunud materjalid. Kuid siinjuures tasub meeles pidada ühte asjaolu: augustis 1940 oli vaba ajakirjandus juba möödanik. Tõsi, ega täielikust pressivabadusest saa Eestis rääkida ka 1930. aastate II poolel, nn vaikiva ajastu perioodil.

21.–23. juulil istungeid pidanud äpu riigivolikogu tähtsamad otsused olid: 1) Eestis kuulutati välja nõukogude võim; 2) deklareeriti Eesti rahva nn tahet astuda Nõukogude Liidu koosseisu; 3) kogu maa kuulutati rahva (loe: riigi) omandiks ja 4) natsionaliseeriti kõik pangad ja suurettevõtted.
22. juulil kõrvaldati president Konstantin Päts ametist ja 30. juulil deporteeriti ta Venemaale. Johan Laidoner oli deporteeritud juba 19. juulil.

Kolhooside loomist eitati

Kuid alustuseks toon mõned väljavõtted Vares-Barbaruse valitsuse põllutööministri, Saaremaalt pärit Aleksander Jõeääre raadiokõnest, mille ta pidas 27. juulil. Kokkuvõte sellest ilmus 29. juuli Meie Maas. See esinemine oli tähelepanuväärne, sest selles avaldus nn juunikommunistide sinisilmsus.

Jõeäär: Lugupeetud kaaskodanikud! Eelkõige lubage teile kõigile südamest õnne soovida kui Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi kodanikkudele ja lootust avaldada, et kogu töötav rahvas lähevad vastu seninägemata kultuurilisele ja majanduslikule õitsengule.

Edasi loe laupäevasest Saarte Häälest.

Telli leht siit

Print Friendly, PDF & Email