Kuressaare arestimaja jättis ametnikule rusuva mulje (18)

Kuressaare arestimaja jättis ametnikule rusuva mulje

HULL OLUKORD: Õiguskantsleri arvates tuleks kinnipeetavaid Kuressaare arestimajas hoida võimalikult vähe aega, sest sealne olukord ei kannata kriitikat.
Foto: Peeter Kukk

Üle mitme aasta taas Kuressaare politsei arestimaja külastanud õiguskantsleri büroo ametnik tõdes, et kambrite kehv olukord pole sugugi muutunud, üldine mulje on rusuv ja ebahügieeniline.

Arestimaja juulikuise inspekteerimise tulemusena kirjutas õiguskantsler Indrek Teder politsei- ja piirivalveameti juhtkonnale, et edasiminekuid kinnipidamistingimuste osas, võrreldes eelmise kontrollkäiguga, paraku toimunud ei ole. Mõnevõrra on vaid paranenud julgeolek: paigaldatud on videovalve ja muudetud on ametnike töökorraldust kambrite avamisel.

Õiguskantsler tõdes, et Kuressaare kambrite kinnipidamistingimused ei vasta täies ulatuses õigusaktidele, sest lisaks tugevalt amortiseerunud ruumidele ei ole politseihoones jalutushoovi ja kinnipeetud ei saa viibida värskes õhus. Puudub ka kinnipeetute tervisekontroll. Kuna kambritel puuduvad aknad, ei ole neis ka piisavalt loomulikku valgust. Kõikides kambrites ei ole ka näiteks lauda ja tooli ning kõige suurem probleem on WC puudumine kambrites. See tähendab, et kinnipeetav toimetatakse kambrist koridoris paiknevasse tualetti.

Kuna aga kinnipeetu kemmergusse saatmine eeldab julgeolekukaalutlustel kahe ametniku olemasolu, mis alati ei ole võimalik, siis on WC kasutamine kinnipeetule päevakavas ette nähtud kindlal ajal. WC kasutamine väljaspool päevakava ja eriti öösel eeldab ämbri kasutamist või teeninduspiirkonna patrulli kohalekutsumist. Õiguskantsler tunnustas politseid, et üldjuhul hoitakse kinnipeetuid Kuressaare kambris võrdlemisi lühiajaliselt ning ka prefektuuri mitteametlik suunis on, et kinnipeetud ei viibiks võimalusel Kuressaares üle 10 päeva.

Lisaks soovitab õiguskantsler leida võimalusi Lääne prefektuuri arestikambrites tervishoiuteenuste osutamiseks ja kuni tervishoiutöötaja leidmiseni korraldada kinnipeetule arestikambrisse saabumisel esmane tervisekontroll.

Print Friendly, PDF & Email